Thứ Tư , 17:09, Ngày 20/02/2019

Gia đình và pháp luật

Tiên Lữ - Hưng Yên: Điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội

Tiên Lữ có nền tảng địa thế thuận lợi để hòa nhập và phát triển năng động cùng các đô thị và vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được thành lập vào năm 1997, trên cơ sở Nghị định số 17/NĐ- CP về việc tách huyện Phù Tiên thành hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ. Qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, từ một huyện nghèo thuần nông, Tiên Lữ đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đảm bảo an ninh quốc phòng,… góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ huyện Tiên Lữ trong Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (1/5/1997 - 1/5/2017).

Với vị trí địa lý gần các đô thị lớn thuộc địa bàn kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình… Tiên Lữ có nền tảng địa thế thuận lợi để hòa nhập và phát triển năng động cùng các đô thị và vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Tiên Lữ đề ra mục tiêu tập trung phát triển nông nghiệp hàng hoá toàn diện theo hướng hiện đại. Đồng thời, tiếp tục khai thác thế mạnh của ngành thương mại - dịch vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách; thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân; thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những nỗ lực này đã dẫn đến những thành tựu đáng khích lệ, như: Trong phát triển kinh tế, giá trị sản xuất bình quân của huyện tăng từ 10,5%/năm giai đoạn 1998-2000 lên 13,3%/năm giai đoạn 2010-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người từ 1,8 triệu đồng/năm (1997) tăng lên 28 triệu đồng/năm (2016)…

Năm 2018, huyện Tiên Lữ xác định là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2017 - 2021). Do đó, cùng với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, UBND huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt những kết quả nổi bật: Tổng giá trị sản xuất đạt 3.413 tỷ đồng, tăng 11,01 % so cùng kỳ năm 2017 (đạt 50,09% kế hoạch năm).

Trong đó: Nông nghiệp - thuỷ sản đạt 551 tỷ đồng, tăng 1,02% so cùng kỳ năm 2017. Công nghiệp - xây dựng đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm 2017. Thương mại, dịch vụ và ngành khác đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu kinh tể NN°- CNXD - TMDV và ngành khác đạt: 16,1% - 39,6% - 44,3%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 117 tỷ đồng = 64,5% kế hoạch huyện giao và 106,15 kế hoạch tỉnh giao%; Chi ngân sách ước đạt 184,2 tỷ đồng đạt 44,5% kế hoạch huyện giao, 52% kế hoạch tỉnh giao.

Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt ở giai đoạn gieo cấy, chăm sóc lúa. Sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm phát triển ổn định và khá đồng đều; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến. Lĩnh vực trồng trọt đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 5.378 ha: Trong đó, diện tích lúa đạt 3.910 ha, đảm bảo cơ cấu 100% trà xuân muộn với diện tích lúa chất lượng cao đạt 62,5 diện tích (bằng 2.444ha), diện tích lúa lai đạt 6,5%,… Nhìn chung vụ Xuân lúa tăng trưởng tốt, năng suất đạt 67,3 tạ/ha. Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 209 tỷ đồng. Riêng diện tích cây nhãn, vải sai quả, ước cho sản lượng trên 3.500 tấn (tăng 1.000 tấn so năm 2017). Đến nay trên địa bàn huyện đã chấp thuận, đồng ý cho các địa phương tiến hành chuyển đổi đất từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây hiệu quả cao với diện tích đạt 286,5 ha.

Các đại biểu và lãnh đạo huyện Tiên Lữ chụp ảnh lưu niệm trong Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (1/5/1997 - 1/5/2017).

Cùng với trồng trọt phát triển, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển khá. Cơ cấu ngành được chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và gắn với thị trường tiêu thụ. Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được đảm bảo. Công tác khử trùng, tiêu độc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra.

Sáu tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện, đàn bò đạt 6.356 con (tăng 1,8% so cùng kỳ), đàn trâu 406 con (tăng 0,7% so cùng kỳ), đàn lợn 80.874 con (tăng 8,4% so cùng kỳ), đàn gia cầm là 996 ngàn con (giảm 3,1%), tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 7.003 tấn (giảm 3,7 % so cùng kỳ) cho giá trị sản xuất 262,6 tỷ đồng. Nuôi trồng thủy sản phát triển, tổng giá trị sản xuất đạt 58,8 tỷ đồng. Nhìn chung ngành chăn nuôi của huyện có tăng về số lượng, qui mô đàn do giá cả thị trường đàn lợn, gia cầm đang có xu hướng tăng cao.

Song song với phát triển nông nghiệp, huyện Tiên Lữ còn đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại - dịch vụ nhằm tạo đột phá về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trong 6 tháng đầu năm đạt 838,6 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, toàn huyện có 2.016 doanh nghiệp đã đăng ký, trong đó có 152 doanh nghiệp, HTX, quỹ tín dụng đóng trên địa bàn huyện đang hoạt động (tăng 32 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017), giải quyết cho trên 15.000 lao động.

Nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng ổn định. Một số ngành tiếp tục tăng trưởng mạnh như may mặc, giày da, chế biến rau quả. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề tại địa phương phát triển khá, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 6 tháng, vốn đầu tư phát triển, xây dựng trên địa bàn huyện đạt 512,5 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Huyện đang tiến hành quy hoạch cụm công nghiệp tại các xã Thiện Phiến, Hải Triều, Dy Chế; xúc tiến đầu tư xây dựng Dự án chợ đầu mối tại trung tâm huyện…

Nửa đầu năm 2018, ngành thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải (GTVT) của Tiên Lữ tăng trưởng khá, cho tổng giá trị sản xuất đạt 1.511 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2.306 hộ kinh doanh cá thể (tăng 65 hộ so với cùng kỳ năm 2017) hoạt động trong nhiều loại hình thương mại dịch vụ khác nhau. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn huyện ổn định, riêng lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 79,3 tỷ đồng. Huyện tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, kịp thời ngăn ngừa, xử lý hàng hóa kém chất lượng, quá hạn sử dụng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 117 tỷ, đạt 106,15 kế hoạch tỉnh giao và 64,5% kế hoạch huyện giao; Chi ngân sách huyện đạt 184,2 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch huyện giao, 52% kế hoạch tỉnh giao. Kho bạc Nhà nước Tiên Lữ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thu, chi ngân sách, đảm bảo an toàn kho quỹ. Các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn huyện làm tốt công tác huy động vốn, giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp và nhân dân phục vụ sản xuất.

Tổng vốn huy động 6 tháng đầu năm của hai Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng Công thương đạt 2.340 tỷ, tổng vốn dư nợ đạt 830 tỷ đồng; tổng vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 21 tỷ đồng, tổng dư nợ là 243 tỷ đồng. Năm quỹ Tín dụng An Viên, Thiện Phiên, Dỵ Chế, Nhật Tân, Hải Triều đã cho 4.712 khách hàng vay với tổng số vốn 130 tỷ đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Những thành tích nêu trên cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ và những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách mà nhân dân huyện Tiên Lữ đã cùng nhau đoàn kết, chủ động, sáng tạo để xây dựng huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Tin rằng với những kết quả đạt được và những giải pháp mà Đảng bộ, chính quyền cùng người dân của huyện sẽ thực hiện trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ trong tương lai gần sẽ là một địa phương phát triển năng động, là “điểm nhấn” trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Phạm Dũng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : phát triển kinh tế - xã hội Tiên Lữ - Hưng Yên điểm nhấn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất