Thứ Hai , 19:54, Ngày 16/12/2019

Gia đình và pháp luật

Tiên Du (Bắc Ninh): Bước chuyển mình mạnh mẽ 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du (Bắc Ninh) có nhiều chuyển biến tích cực khi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt, vượt mức kế hoạch đề ra.

Sự phát triển ổn định của sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, cùng mức tăng trưởng ngoạn mục về thu ngân sách Nhà nước đã khẳng định những bước tiến quan trọng của huyện Tiên Du. Có thể nói, yếu tố làm nên thành công để huyện Tiên Du ngày càng năng động và có những thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, trong đó đã phát huy vai trò người đứng đầu và vai trò chủ thể của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trụ sở UBND huyện Tiên Du.

Ngay từ đầu, việc thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã được huyện xây dựng trên phương châm hành động quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, cùng sự nỗ lực vươn lên của chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đã gặt hái được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề, động lực quan trọng để có những bứt phá trong tương lai.

Về huyện Tiên Du, thấy diện mạo nông thôn mới của huyện tiếp tục có những khởi sắc, cơ sở dịch vụ y tế được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng sung túc hơn. 

Căn cứ kế hoạch, chương trình công tác và chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện Tiên Du đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện; xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong từng quý và giao nhiệm vụ cho các đơn vị và địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Lợi – Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Theo báo cáo thống kê của huyện, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng 10,1%, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 12,2%; thương mại - dịch vụ tăng 10,2%; nông, lâm, thủy sản giảm 13,9%.

Về nông nghiệp, huyện Tiên Du phát triển theo phương thức sản xuất hàng hóa, đưa vào các giống lúa lai, lúa hàng hóa có năng suất và giá trị kinh tế cao, hoàn thành sản xuất vụ đông 2018-2019 với diện tích 724,5 ha, đạt 96,6% kế hoạch, bằng 102,4% so cùng kỳ. Song song với phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm duy trì ổn định: Đàn trâu, bò 2.259 con bằng 83%, đàn lợn 64.450 con bằng 112% và đàn gia cầm 1.360.000 con bằng 88,4% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi đạt trên 12.000 tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được đảm bảo. Huyện đã triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách dập dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm kịp thời; chủ động công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Làm tốt công tác thủy lợi cải tạo đất, cung ứng các loại giống và vật tư nông nghiệp.

Sản xuất công nghiệp - TTCN tiếp tục phát triển, các khu, cụm công nghiệp tập trung và làng nghề thu hút hàng trăm doanh nghiệp vào đầu tư, hàng năm giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, mở rộng thị trường góp phần tăng quy mô, giá trị ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 6.705 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Ngành điện đảm bảo an toàn, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh thu 1.115,9 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Trong cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, huyện Tiên Du luôn coi trọng phát triển thương mại - dịch vụ. Hệ thống chợ nông thôn, các đại lý, cửa hàng bán buôn, bán lẻ phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 2.620 tỷ đồng đạt 48,6% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý thị trường có nhiều cố gắng, kiểm tra, xử lý 12 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 124 triệu đồng. Doanh thu ngành viễn thông đạt 27 tỷ đồng, tăng 3,0% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thu - chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ theo dự toán và quy định của Nhà nước. Tổng thu ngân sách huyện ước 1.003 tỷ đồng (100% thu trong cân đối), đạt 62,06% kế hoạch năm và tăng 0,59% so cùng kỳ, trong đó có một số khoản thu cao như: Thuế ngoài quốc doanh, thu tiền khi giao đất, lệ phí trước bạ...

Những thành quả mà huyện đạt được 6 tháng đầu năm là tương đối toàn diện và rất đáng trân trọng. Để tiếp nối những thành công, huyện Tiên Du mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm và tâm huyết, có các dự án phù hợp đến địa bàn đầu tư vào các lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng, lợi thế. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng năng suất sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập nhân dân trên địa bàn.

Những chính sách quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý có liên quan để thực hiện dự án được huyện triển khai có hiệu quả. Cùng với đó là huyện củng cố, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, dịch vụ và môi trường đầu tư thông thoáng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp, giải quyết vấn đề việc làm cho lao động địa phương.

Với việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, với phương châm “lấy dân làm gốc”, những năm qua đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, huyện Tiên Du đã làm tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững quy mô, nâng cao về chất lượng. 51/52 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo viên ngày càng được tăng lên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được UBND huyện quản lý có hiệu quả, diễn ra theo đúng trình tự.

Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với nguồn nhân lực y tế được cải thiện, nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện. Đồng thời, công tác giảm nghèo, tạo việc làm và chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm và cộng đồng tích cực hưởng ứng thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà.

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả thiết thực. 6 tháng đầu năm có 1.829 lượt lao động được tạo việc làm mới, đạt 61% kế hoạch năm. Tổ chức 05 lớp dạy nghề cho người lao động nông thôn, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác an ninh - quốc phòng được quan tâm chỉ đạo, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh để giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thuận lợi phía trước, song cũng có không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vẫn tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh, chăm lo đời sống hộ nghèo, trấn chỉnh tình hình an ninh trật tự địa phương để duy trì cuộc sống ổn định, nhân dân an tâm lao động sản xuất. Với niềm tin tưởng huyện sẽ ngày càng phát triển, ông Lê Xuân Lợi – Chủ tịch UBND huyện khẳng định sẽ nỗ lực cùng người dân Tiên Du chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đình Cường

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Bắc Ninh phát triển huyện Tiên Du chuyển mình

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất