Thứ Sáu , 09:57, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "Thượng tọa Thích Chân Quang"

    Thượng tọa Thích Chân Quang - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Thượng tọa Thích Chân Quang.

  • Suy ngẫm về thỉnh cầu của người dân làng Tình Quang

    Suy ngẫm về thỉnh cầu của người dân làng Tình Quang

    Lời thỉnh cầu của người dân làng Tình Quang cho thấy việc thực hiện cơ chế dân chủ ở đây mà cụ thể là những vấn đề đang nổi cộm tại khuôn viên ngôi chùa này còn nhiều vấn đề phải suy ngẫm.