Thứ Hai , 12:10, Ngày 20/05/2019

Gia đình và pháp luật

Thu hồi hàng loạt sản phẩm vi phạm của Light Food và Vinanusoy

Thanh tra Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi gần 40 sản phẩm thực phẩm của công ty Light Food và Vinanusoy.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Trong số 12 sản phẩm bị thu hồi có 5 sản phẩm của công ty do có vi phạm: Sản xuất, lưu hành, trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp, gồm: Thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018. TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018. TPBS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018. TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018. TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Một sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food bị thu hồi.

Thu hồi 1 sản phẩm TPBS Biolac Bone, số đăng ký 001/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018 của công ty do vi phạm: Sản xuất, lưu hành trước khi công bố. Đối với các lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, Thanh tra Bộ yêu cầu sau khi thu hồi không được tiếp tục lưu hành.

Cũng tại quyết định này, Thanh tra Bộ Y tế thu hồi 6 sản phẩm thực phẩm do vi phạm: Lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, gồm: TPBS Hyperfood Grow- IQ, TPBS Hyperfood pedia golg, TPBS Hyperfood Colostrum, TPBS Kwon plus Pedia Sure, TPBS Kwon Plus Grow-IQ và TPBS Kwon Plus Baby.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Sản phẩm vi phạm là TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1, Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3...

Đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày công bố, công ty thực hiện thu hồi sản phẩm đối với tất cả các sản phẩm, lô vi phạm. Đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu hai doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, hai doanh nghiệp phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

Anh Phương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thực phẩm vi phạm thu hồi sản phẩm

Tin Bảo vệ NTD tiếp theo

Tin Bảo vệ NTD mới nhất