Chủ nhật, 06:03, Ngày 19/01/2020

Gia đình và pháp luật

Thu đất thực hiện DA Căn cứ DV Dầu khí Sao Mai Bến Đình: Bắt dân chờ đến bao giờ?

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành giải quyết kiến nghị của các hộ dân, có đất bị thu hồi khi thực hiện Dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 7155/UBND-VP về việc thống nhất giải quyết kiến nghị của 12 hộ dân thuộc Dự án Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bên Đình.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong công văn nêu rõ: Xét Báo cáo số 2757/STNMT-CCQLĐĐ  ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân thuộc Dự án Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND TP Vũng Tàu, Ban Tiếp công dân tỉnh và các đơn vị liên quan, trên cơ sở Báo cáo số 1075/UBND-TNMT ngày 14/3/2019 của UBND TP Vũng Tàu; Báo cáo số 2757/STNMT- CCQLĐĐ ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại vụ việc, thống nhất nội dung, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vụ việc, trả lời công dân.

Ngày 11/7/2019, Phóng viên Mai Thế Thực, Báo Người cao tuổi và Phóng viên Nguyễn Kim Huệ, Báo Kinh doanh và Pháp luật đề nghị gặp lãnh đạo UBND tỉnh để trao đổi về vụ việc nêu trên.

Phóng viên các cơ quan Báo chí có đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung và cung cấp các văn bản liên quan đến vụ việc. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, làm rõ nội dung đề nghị của các cơ quan Báo, tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin, trả lời các cơ quan Báo theo quy định.

Giao UBND TP Vũng Tàu cung cấp Quyết định số 601/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND TP Vũng Tàu; Biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp quyết định chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án Dầu khí Sao Mai – Bến Đình; quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đông Á – Châu Đức và Công ty NDP Group thực hiện dự án đầu tư (như Báo nêu); gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện 05 ngày, kể từ ngày nhận được công văn nay. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo 2 nội dung trên về UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được công văn này. Tuy nhiên đến nay, đã quá thời hạn phải báo cáo hơn 1 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Như trước đó, Báo Kinh doanh và Pháp luật  đã phản ánh: Phần đất của các hộ dân bị thu hồi có nguồn gốc khai hoang, sử dụng từ trước năm 1992 để canh tác nuôi trồng thủy sản. Trước đây, toàn bộ vùng đất này là bãi bồi ngập mặn, hoang hoá, không bóng người ở. Trong quá trình khai hoang, các hộ dân đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc, cải tạo đất, đắp bờ làm đầm để nuôi trồng thủy sản.

Ngày 24/3/2008, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 1212/QĐ-UBND, về việc thu hồi 1.633.217,3m2 đất tại phường 6, phường 9, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, để đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - Bến Đình và đường vào khu căn cứ, giao cho Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình làm chủ đầu tư.

Sau đó, UBND TP. Vũng Tàu ban hành các quyết định thu hồi đất tới từng hộ gia đình. Nhận được quyết định thu hồi đất nhưng không được bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị xem xét hỗ trợ công khai phá, sử dụng đất và tài sản trên đất.

Trải qua gần 12 năm, kể từ khi có quyết định thu hồi đất, với nhiều văn bản chuyển đơn, chỉ đạo từ thành phố, tỉnh, Trung ương, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vũng Tàu mới có văn bản đề xuất mức hỗ trợ cho các hộ dân bằng 8.300 đồng/m2, áp dụng không vượt quá giới hạn (3ha).

Không đồng tình, các hộ dân bức xúc, tiếp tục làm đơn khiếu nại. Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Thông báo số 140/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân theo định kì, đối với trường hợp của 12 hộ dân, có nội dung: “Giao Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở TNMT, UBND các phường nơi có đất tổ chức khảo sát thực địa để kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ, hoàn cảnh sinh sống, trên cơ sở đó đề xuất mức hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân, báo cáo UBND tỉnh. Thời hạn báo cáo trong tháng 4/2017”. Thế nhưng, mọi việc vẫn cứ “dậm chân tại chỗ”.

Sau buổi họp ngày 21/6/2018, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì, tại Thông báo số 338/TB-UBND ngày 27/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Giao UBND TP. Vũng Tàu, trên cơ sở ý kiến các ngành tại buổi họp, hệ thống lại nội dung vụ việc, nêu lí do của việc đề xuất mức hỗ trợ, thống kê diện tích hỗ trợ cụ thể của từng hộ, tính toán tiền dự kiến hỗ trợ, báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo”.

Ngày 12/10/2018, UBND TP. Vũng Tàu mới có văn bản số 5949/UBND-TNMT, đề xuất phương án hỗ trợ về đất cho các hộ dân. Theo đó, căn cứ các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND TP. Vũng Tàu đề xuất phương án: Hỗ trợ cho 318.107m2/519.782,8m2 bị thu hồi, với mức 50% giá đất nông nghiệp, giá trị bằng 79.000 đồng/m2; tổng kinh phí hỗ trợ dự toán bằng 25.130.453.000 đồng; số hộ được hỗ trợ 15 hộ... Phương án hỗ trợ này đã được các hộ dân đồng ý. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Mặc dù đã quá thời hạn phải báo cáo hơn 1 tháng, nhưng Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn không đưa ra phương án hỗ trợ các hộ dân khi đã có chỉ đạo từ phía UBND tỉnh. Tuy nhiên, sự chậm trễ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn không bị lãnh đạo UBND tỉnh xử lý. Điều này đã khiến các hộ dân, dư luận vô cùng bức xúc và đặt nhiều “nghi vấn”? Phải chăng đang có “khuất tất” gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án thu hồi đất

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất