Thứ Sáu , 12:21, Ngày 13/12/2019

Gia đình và pháp luật

Thông báo bán đấu giá tài sản lần 2

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) – thông báo:

1. Tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 074199; số vào sổ cấp GCN: CH00020 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 02/02/2010, cấp cho ông Nguyễn Văn Tráng.

Mô tả theo GCN cụ thể như sau:

-  Thửa đất:

a) Thửa đất số: 149, tờ bản đồ số:09

b) Địa chỉ: thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

c) Diện tích:  570m2 (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi mét vuông)

d) Hình thức sử dụng: riêng: 570m2, chung: 0,00m2

đ) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất *Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà*

Ghi chú: Thửa đất được cấp đổi theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10119030340 hồ sơ gốc 7886 theo QĐ 1333 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 7/3/2001.

Lưu ý: Bán một lần toàn bộ tài sản nêu trên theo hiện trạng thực tế và theo hồ sơ pháp lý kèm theo.

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ông Nguyễn Văn Tráng tại thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

3. Giá khởi điểm: 3.689.610.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). Tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thuế trước bạ, thuế, phí, lệ phí để chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá chịu.

4. Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ - 16h00’ ngày 19/04/2017, 20/04/2017 và 21/04/2017 tại trụ sở Công ty 

5.  Thời hạn xem tài sản: Từ 8h00’ - 16h00’ từ ngày 12/04/2017 đến ngày 14/05/2017 tại nơi tọa lạc tài sản (tại thử đất số 149, tờ bản đồ số:09. Địa chỉ: thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

6. Thời hạn nộp hồ sơ, đặt trước tham gia đấu giá: Từ 8h00’-16h00’ ngày 09/05/2017 và 10/05/2017 tại trụ sở Công ty.

7. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Hồi 14h00’ ngày 16/05/2017 tại Văn phòng đại diện Công ty – Phòng 214, ô HH3, lô CC6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

8. Mọi chi tiết liên hệ (theo giờ hành chính): Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. SĐT: 04.85856595.

P.V 

Nguồn : Tin Nhanh Online

Tin Liên quan

Tags : đấu giá

Tin Sản phẩm - Dịch vụ tiếp theo

Tin Sản phẩm - Dịch vụ mới nhất