Thứ Năm , 09:57, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "thi THCS"

    thi THCS - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề thi THCS.

  • Hà Nội: Đề thi minh họa vào 10 buộc học sinh phải học ôn nghiêm túc

    Hà Nội: Đề thi minh họa vào 10 buộc học sinh phải học ôn nghiêm túc

    Theo các giảng viên đại học, giáo viên THCS, THPT tại Hà Nội, đề thi minh họa vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 có 20% câu hỏi thuộc chương trình lớp 8, nội dung câu hỏi không đánh đố thí sinh.