Thứ Tư , 16:21, Ngày 24/07/2019

Gia đình và pháp luật

Thanh tra Dự án cao tốc Hạ Long - Mông Dương và cải tạo quốc lộ 18A

Nhằm lấy mặt bằng sạch phục vụ Dự án cải tạo, nâng câp Quốc lộ 18, UBND TP Cẩm Phả đã quyết định chỉ định thầu để thực hiện Dự án hạ ngầm hệ thống công trình điện, nước lên tới 300 tỷ đồng.

Cụ thể: Gói thầu số 1: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu Công ty CP Cơ khí và Thiết bị Thành Công thi công xây lắp di chuyển các tuyến ống nước và xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Bắc QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình có giá gói thầu là: 93.763.714.927 đồng. Di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV phía Bắc QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB để thi công công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn tuyến thuộc địa phận TP Cẩm Phả có giá gói thầu: 87.096.340.000 đồng.

Gói thầu số 2: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia thi công di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Nam QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB, để thi công công trình Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương có giá chỉ định thầu là 78.023.450.000 đồng.

Gói thầu số 3: UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu nhà thầu Hoàng Nam Thắng thi công gói thầu xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km144+487 đến Km165+130 QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV có giá chỉ định thầu là 16.729.528.000 đồng.

Theo Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Cẩm Phả tiến hành chỉ định thầu ở dự án hạ ngầm hệ thống điện nước với số tiền gần 300 tỷ đồng là sai với Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, UBND TP Cẩm Phả chỉ định Công ty CP cơ khí và thiết bị Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia, Công ty Hoàng Nam Thắng là nhà thầu là không đúng quy định về chỉ định thầu. Bởi cả 3 doanh nghiệp tư nhân trên đều không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành điện lực và hệ thống nước sạch trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Thi công nền đường dự án cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương (đoạn qua phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả).

Điểm đ, khoản 1, điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định: 1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình; và không đúng quy định tại Khoản 1, điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 2013. Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu. Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công. Việc chỉ thầu sai quy định trên của UBND TP Cẩm Phả khiến dư luận không khỏi lo lắng về năng lực về tài chính, cũng như năng lực thi công của 3 doanh nghiệp này và chất lượng các công trình do các đơn vị trên thực hiện thi công.

Nhiều hệ quả của việc làm trái pháp luật

Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công tác giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chưa thật sự được chú trọng để nhà thầu thi công thi công thiếu khối lượng. Nhà thầu thi công Công ty CP Cơ khí Thiết bị Thành Công thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt tuyến đường ống HDPE-D225-PN10-PE80 tại Km 145+000 đền Km 150+000 có giá trị 989.661.888 đồng. Một số nhà thầu thi công không đúng thiết kế các hạng mục lưới báo cáp, móng tủ đổ bê tông và áp sai định mức nhân công đối với gói thầu di chuyển các đường điện 35Kv; 6Kv; 0,4Kv…

Các hồ sơ đề xuất tính sai khối lượng, áp sai định mức nhân công; thi công không đúng thiết kế của các gói thầu có tổng giá trị sai lệch là 4.746.295.000 đồng. Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Về trách nhiệm tập thể, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cẩm Phả, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND thành phố Cẩm Phả chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn lập dự toán thiết kế, tư vấn giám sát chưa đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trung tâm phát triển quỹ đất cũng có trách nhiệm trong việc chưa chú trọng phối hợp với tư vấn giám sát nghiệm thu các khối lượng, hạng mục đã hoàn thành còn để xảy ra sai sót như đã nêu trong kết luận. Lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc ký các quyết định chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát chưa đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về trách nhiệm cá nhân, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc lập Tờ trình, và báo cáo thẩm định hình thức lựa chọn, tham mưu chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và Tư vấn giám sát các gói thầu Di chuyển đường óng ống nước và Di chuyển đường điện 35kV, 6kV, 0,4kV không đúng quy định của luật đấu thầu.

Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch còn có trách nhiệm trong việc thẩm định Hồ sơ Dự toán nhưng không phát hiện các sai sót liên quan đến khối lượng và định mức để hiệu chỉnh lại đúng theo quy định. Cán bộ giám sát Chủ đầu tư (Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất) Trưởng Tư vấn giám sát, cán bộ Tư vấn giám sát (Công ty CP khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình – giám sát các gói thầu xây lắp số 1, 2, 3 di chuyển đường điện 35kV, 6kV, 0,4kV ; Công ty CP nước sạch Quảng Ninh – Giám sát gói thầu xây lắp số 1 : Di chuyển đường ống nước) chịu trách nhiệm trong việc nghiệm thu không đúng thiết kế các hạng mục xây lắp như đã nêu trong phần kết luận.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị xử lý, trong đó nhấn mạnh: "UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm và tồn tại thiếu sót được nêu tại Kết luận này”.

Đình Dũng – Hải Ninh/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : cải tạo quốc lộ 18A UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất