Thứ Tư , 21:57, Ngày 17/07/2019

Gia đình và pháp luật

Thành phố Bảo Lộc xứng tầm là đô thị trung tâm khu vực Nam Lâm Đồng

Thành phố Bảo Lộc đang hướng đến là đô thị tỉnh lỵ Lâm Đồng trong tương lai.

Là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa, dịch vụ và du lịch quan trọng trong vùng, nhưng TP Bảo Lộc lại có diện tích đất tự nhiên thấp nhất so với các địa bàn của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Bảo Lộc đang đẩy mạnh hiện thực hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng mở rộng không gian đô thị ra các đơn vị hành chính lân cận, tăng cường kết nối với các đô thị trong khu vực nhằm tăng cường các tiềm lực về tự nhiên và con người để TP phát triển ngày càng vững mạnh hơn.

Một góc thành phố Lâm Đồng.

Để phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 2 trước năm 2020, thành phố Bảo Lộc đã và đang tập trung triển khai các chương trình trọng tâm và nhiều công trình trọng điểm. “Chạy đua” với thời gian, thành phố đang tập trung mọi nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đã đề ra.

Thành ủy Bảo Lộc đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TU của Tỉnh ủy về “Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Theo định hướng của Tỉnh ủy, thành phố Bảo Lộc sẽ phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TU, Thành uỷ Bảo Lộc đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển kinh tế; phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị; thu, chi ngân sách; phát triển văn hoá, xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, UBND thành phố Bảo Lộc tập trung triển khai các công trình trọng điểm, bao gồm các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình của trung ương trên địa bàn thành phố và các công trình trọng điểm của thành phố.

UBND thành phố thường xuyên đôn đốc triển khai các công trình trọng điểm theo kế hoạch vốn hàng năm; chủ động đề xuất UBND tỉnh phê duyệt “cơ chế” vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để khai thác quỹ đất và huy động vốn từ các doanh nghiệp nhằm tạo thêm nguồn lực để triển khai, đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của thành phố và chỉnh trang đô thị; tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước; kiểm tra, đôn đốc, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch và đúng tiến độ; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư trong việc triển khai các công trình của tỉnh và trung ương đầu tư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Bảo Lộc về đêm.

Ngoài các dự án, các công trình trọng điểm đã đưa vào hoạt động, thành phố Bảo Lộc còn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm chuyển tiếp và các đầu tư mới.

Trong đó có các dự án đặc biệt như dự án “Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc” sử dụng nguồn vốn từ Công cụ tài chính doanh nghiệp DANIDA Đan Mạch có lộ trình thực hiện từ 2016-2020.  Đây là một trong 12 công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020, để thực hiện triển khai được thuận lợi. Nhiệm vụ trọng tâm của Dự án là xây dựng nhà máy khai thác nước mặt với công suất 17.000 m3/ngđ, nâng công suất cấp nước lên 22.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước /ngày đêm; xây dựng, lắp đặt mạng lưới truyền dẫn mới phù hợp với quy hoạch cấp nước cũng như kết nối với mạng lưới cấp nước hiện có (tổng chiều dài trên 40 km).

Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc, từ nguồn vốn ODA của Vương quốc Bỉ có lộ trình thực hiện từ 2016-2020.

Thành phố đang xúc tiến dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc, từ nguồn vốn vay ODA của Vương quốc Bỉ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam. Với quy mô của nhà máy là xử lý 10.000m3/ngày đêm, giai đoạn 1 là 5.000m3/ngày đêm; sẽ cơ bản xử lý được nước thải sinh hoạt của khu vực trung tâm thành phố.

Căn cứ Quyết định 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030. Trong đó dự án xử lý nước thải tại TP Bảo Lộc được đề xuất ưu tiên thực hiện xây dựng giai đoạn 2014-2020. Đây là điểm hết sức thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Đến nay, đề cương dự án đã được các Bộ, ngành trung ương xem xét thống nhất khẳng định việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc là hết sức cần thiết và phù hợp với quy hoạch. Đồng thời tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã đưa dự án xử lý nước thải tại thành phố Bảo Lộc là một trong những công trình trọng điểm sẽ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. 

Quảng trường 28/3 ở Bảo Lộc.

Hiện tại UBND thành phố và Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đang tích cực cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát thủ tục cần thiết theo quy định về việc triển khai thực hiện các dự án có nguồn vốn ODA.

Đặc biệt là dự án quy hoạch mở rộng không gian và phát triển đô thị theo kết luận 267 của Thủ tướng chính phủ. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương tại văn bản số 2204/UBND ngày 25/4/2013. Trong đó giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tiến hành triển khai lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch và UBND thành phố Bảo Lộc sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai.

Quy hoạch thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị xứng tầm trong tương lai.

Đến nay, UBND thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học (vào ngày 03/3/2017 tại thành phố Bảo Lộc), trên cơ sở kết quả hội Hội thảo Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, mục tiêu, định hướng, phạm vi nghiên cứu và kế hoạch, biện pháp triển khai đồ án; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đồ án quy hoạch.

Đô thị Bảo Lộc giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh khu vực phía Nam và được xác định tầm nhìn dài hạn trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Lâm Đồng. Để bảo tồn và phát triển bản sắc đô thị đó, thời gian tới thành phố Bảo Lộc cần xây dựng kết nối tốt Bảo Lộc với các khu đô thị và cơ sở hạ tầng quan trọng về mặt giao thông; phát triển bản sắc đô thị sinh thái nông nghiệp, gắn liền với nông nghiệp chuyên canh và du lịch canh nông mang bản sắc đô thị; khuyến khích phát triển có hệ thống các thắng cảnh du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng cao Bảo Lộc; ưu tiên bảo vệ chất lượng môi trường sinh thái; xây dựng khu cộng đồng đô thị mang bản sắc đặc thù.

Quan điểm cho thời kỳ xây dựng mới Bảo Lộc đó là, phát triển nhanh lên đô thị loại 2 vào năm 2020, hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại, bảo tồn và khai thác cảnh quan thiên nhiên, mở rộng ranh giới đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển; tạo dựng các khu chức năng quan trọng với cấu trúc đô thị và kiến trúc công trình hiện đại.

Lê Tuấn - Thanh Tùng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đô thị kinh tế lâm đồng Thành phố Bảo Lộc

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất