Thứ Sáu , 04:39, Ngày 21/06/2019

Gia đình và pháp luật

Thanh Hóa: Kỳ vọng... Như Xuân 

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa đang có những bước phát triển mới, gặt hái được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tôi có ấn tượng về huyện Như Xuân - huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa ngay từ chuyến đi tác nghiệp đầu tiên viết về phong trào cải tạo vườn tạp với kinh tế trang trại, nuôi gà đồi đang được hồi sinh và phát triển. Và hôm nay tôi không khỏi ngỡ ngàng đến thán phục, bởi công tác cải cách hành chính với cách làm và bước đi khá bài bản của huyện để “bắt nhịp” được với các huyện miền xuôi; đây quả là sự cố gắng vượt bậc, là điều không dễ làm.

Huyện Như Xuân, Thanh Hóa. (Ảnh: nguồn Internet)

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của huyện miền núi, cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện Như Xuân xác định cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế “một cửa”, chính là góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đây cũng là bước đi đột phá trong chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Xác định rõ, CCHC là vô cùng cần thiết, vì nó gắn thường xuyên với đời sống xã hội, cả vi mô và vĩ mô. Chính vì thế, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/6-2016 để thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó tập trung vào mục tiêu “rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp tối thiểu 30% so với thời gian hiện nay”. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã cam kết thực hiện quy định trên, từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong giải quyết công việc.

Đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, cũng như đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận, và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện đã được triển khai đồng bộ. 100% các phòng, ban chuyên môn được nối mạng internet, phục vụ công tác tìm kiếm thông tin trên mạng và thực hiện tốt việc quản lý, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Hầu hết cán bộ, công chức cơ quan UBND huyện đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống thư điện tử trên mạng.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc “ba không” theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, giải quyết công việc; không trễ hẹn. Các TTHC được công bố, cập nhật kịp thời tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn.

Việc thực hiện tốt cơ chế “một cửa” gắn với công tác kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân với thời gian được rút ngắn còn 1/3 so với quy định của Chính phủ; được nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn lấy làm hài lòng, ghi nhân và đánh giá cao.

Theo báo cáo, trong 10/2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Như Xuân đã tiếp nhận 2.381 hồ sơ, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, đã giải quyết đúng hạn 1.836 hồ sơ, đạt 75%; chậm 61 hồ sơ (chiếm 2,7%); các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là: Lấy hiệu quả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội trong từng năm; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, xã, thị trấn; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên UBND huyện chỉ đạo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ trọng tâm.

Việc tập trung đẩy mạnh công tác CCHC đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội, như: Toàn huyện đã trông mới được trên 350 ha cây ăn quả, cải tạo trên 1.200 ha vườn tạp, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại; phát triển doanh nghiệp hàng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao 30%. Trong đó xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới, vượt 1 đơn vị so với kế hoạch; nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công xây dựng trên 200km đường điện chiếu sáng, lát vỉa hè tại thị trấn Yên Cát, xã Bãi Trành; xây mới cơ bản hệ thống cổng trào xã, thôn…

Lãnh đạo huyện Như Xuân thăm mô hình kinh tế trồng thanh long. (Ảnh: nguồn Internet)

Với những kết quả trong CCHC ở huyện miền núi tỉnh Thanh, thực chất là nó đã giúp cho những người thực hành công vụ và nhân dân có một chuẩn mực chung, đó là Hiến pháp, các luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp lý cho từng lĩnh vực, đến với mọi tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng hơn. Người dân sẽ coi đây là chuẩn mực pháp lý và chuẩn mực đạo đức, của các nhà chức việc trong thời đại 4.0.

Khi được hỏi về nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, ông Lê Văn Lân, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện cho biết: Trên cơ sở thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong thực thi công vụ đối với tất cả cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phong chuyên môn thuộc UBND huyện, các bộ phân chuyên môn tham mưu cho UBND cấp xã; từ đó bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ hội nghị UBND hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện đúng thời gian, đúng yêu cầu; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu 100% các phòng, ban chuyên môn, các xã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc tại đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý TTHC; tạo môi trường hành chính thông thoáng, thể hiện được văn hóa giao tiếp và sự hài lòng của người dân.

Có thể khẳng định, việc UBND huyện ban hành kế hoạch CCHC, không những đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, mà còn là chủ trương hợp lòng dân; đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong “cuộc chiến” chống đói nghèo và lạc hậu; đồng thời cũng là chống “tham nhũng” về thời gian. Vì suy cho cùng, thời gian cũng là vàng, bạc.

Yến Hoàng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : xã hội Thanh Hóa kinh tế phát triển như xuân

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất