Thứ Hai , 08:27, Ngày 14/10/2019

Gia đình và pháp luật

Thái Hòa - Nghệ An: Nhiều dấu hiệu giả mạo trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ

Theo lời của chính quyền xã Nghĩa Thuận và UBND thị xã Thái Hòa thì toàn bộ hồ sơ liên quan đến quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Đinh Văn Năm đã không còn lưu giữ.

Điều này đang hiện rõ dần nhiều dấu hiệu giả mạo chứng từ trong hồ sơ kê khai trong quá trình làm GCNQSDĐ nhà ông Bình. Vấn đề được đặt ra là liệu trong công tác hoàn thiện hồ sơ kể từ khi ông Bình mua đất đến khi được cấp GCNQSDĐ mà diện tích đất của ông Bình bị thu hẹp như vậy thì có hay không việc cán bộ làm thủ tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân?

Báo có bài đăng phản ảnh nội dung: Việc chính quyền xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn (nay thuộc thị xã Thái Hòa) diễn ra từ năm 1990 và cụ thể là có sự giúp sức của địa chính xã là ông Đinh Văn Ty đã lấy phần đất của của hộ gia đình ông thương binh Trần Văn Bình và vợ là Cao Thị Thu mua của UBND xã Nghĩa Thuận được ghi rõ trong phiếu thu tiền đóng dấu ngày 29/4/1991 với giá 1,2 triệu đồng tại đội 26 ngã ba Đông Phú giáp nhà TN (Thương Nghiệp). Sau đó bỗng dưng đến tháng 5/1991 ông Đinh Văn Năm đến nhận phần đất ở của mình phía sau vườn nhà ông Trần Văn Bình và tranh chấp đã xảy ra, người được đến xử lý tranh chấp vụ việc này là cán bộ địa chính xã ông Đinh Văn Ty.

Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm phóng viên điều tra qua nhiều ngày tháng tìm hiểu trong quá trình lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ của ông Đinh Văn Năm sử dụng đất đến xác nhận của cán bộ địa chính xã, Chủ tịch UBND xã, hồ sơ hoàn thiện đã có sự sai lệch hồ sơ, thông tin về đất đai không chính xác.

Năm 1995, ông Trần Văn Bình được cấp CNQSD đất nhưng không được ghi có đất ở do ông Đinh Văn Ty làm cán bộ địa chính xã.

Ông Đinh Văn Năm có giấy nạp tiền hay không? Nạp tiền thời điểm nào? Mua đất ở đâu? Trên hồ sơ cấp đất của ông Đinh Văn Năm không thể hiện được những câu hỏi trên. Tuy nhiên hiện nay xuất hiện bản photo được thể hiện 01 phiếu thu của UBND xã Nghĩa Thuận số 27 ngày 22/5/1991 nhận của Bác Thòa về khoản nộp tiền đất ở khu vực Đông Phú. Còn đất khu vực nhà ông Trần Văn Bình lúc đó là đội 26 (hiện nay là xóm 4 - xóm Đông Phú) đi vào sâu 500m phía trong nữa?.

Những nội dung trên đã được kiểm chứng là ngày 26/10/2017, Chánh Thanh tra UBND, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc Văn phòng đăng ký QSGĐ thị xã Thái Hòa cùng các ban ngành các cấp có buổi làm việc đối chất với ông Đinh Văn Ty và hộ gia đình ông Trần Văn Bình. Tại buổi đối chất đã có những văn bản được cung cấp cho đoàn làm việc đã thể hiện rõ những bằng chứng sai lệch và dấu hiệu giả mạo trong công tác pháp lý về quá trình cấp GCNQSDĐ số 948 cấp ngày 30/09/1995 của ông Đinh Văn Năm.

Tại hồ sơ thể hiện một sơ đồ được vẽ và ký đóng dấu UBND xã Nghĩa Thuận ngày 20/5/1991 do ông Phạm Hồng Quảng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận; Hội đồng ký có ông Nguyễn Quảng Đông - cán bộ ruộng đất xã; ông Đinh Văn Ty - cán bộ địa chính cùng với Ban Chỉ huy đội 26, căn cứ vào tình hình thực tế, đoàn có điều chỉnh các ki ốt… không ghi cụ thể diện tích các lô đất như sơ đồ xin giao đất ngày 18/5/1991 cũng được ký bởi cán bộ địa chính là Đinh Văn Ty.

Những tài liệu, văn bản này thể hiện đây là 02 bản đồ được lập sau khi xóm trưởng xóm 26 là Đinh Văn Định thông báo lên UBND xã ngày 13/5/1991 ông Trần Văn Bình đổ vật liệu xây dựng nhà ở trên thửa đất được mua có phiếu thu số 07 ngày 29/4/1991 với giá là 1,2 triệu đồng ở tại đội 26 của UBND xã Nghĩa Thuận và ngày 15/5/1991 xóm trưởng tiếp tục báo cáo tình hình làm nhà trái phép gửi UBND, Ban Công an, Ban ruộng đất xã và có bút phê của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thọ Thuê với nội dung:

“Đ/c Đông cùng xóm 26 đình chỉ lại để xã xuống cụ thể cắt cấp sau”. Khi tạo ra được tờ sơ đồ điều chỉnh và sơ đồ giao đất ngày 18, 20/5/1991. Sau đó đến ngày 22/5/1991 xuất hiện 01 phiếu thu của Bác Thòa và sự việc có tranh chấp đất đã xảy ra nhiều lần từ đó, với ông Đinh Văn Năm dù không có phiếu đã nạp tiền mua đất nhưng vẫn được cán bộ địa chính Đinh Văn Ty lập biên bản cam kết giải quyết tranh chấp đất đai ngày 22/8/1991 với ông Trần Văn Bình tại trụ sở UBND xã .

Tiếp sau đó ngày 9/2/1992 tuy là ngày Chủ nhật, nhưng tại hồ sơ đã xuất hiện thêm một biên bản giải quyết việc tranh chấp đất đai ghi tên gồm có ông Phạm Hồng Quảng - Phó Chủ tịch; Ông Chu Thanh Bình - Xã đội trưởng; Ông Đinh Văn Ty - CB địa chính; Ông Trương Cao Biên - Bí thư chi bộ 26; Ông Đinh Văn Đính - Xóm trưởng xóm 26; Ông Cao Xuân Mão - Xóm phó và hai gia đình tranh chấp đất có Trần Văn Bình và ông Đinh Văn Năm, tuy nhiên biên bản này không có chữ ký của ông Phạm Hồng Quảng cũng không đóng dấu.

Tiếp sau biên bản này là tờ trình giao đất cũng được lập ngày 09/2/1992 (cũng vào ngày Chủ nhật) với nội dung: “Được sự thống nhất của Thường trực UBND xã Nghĩa Thuận và căn cứ biên bản giải quyết của hội đồng ngày 9/2/1992 về vấn đề tranh chấp đất đai giữa hộ anh Bình và hộ anh Năm ở tại đội 26 xã Nghĩa Thuận….”.

Được Hội đồng ký tên có ông Đinh Văn Ty và ông Phạm Hồng Quảng đóng dấu UBND xã Nghĩa Thuận. Điều đặc biệt là những văn bản này tại buổi đối chất được ông Bình đưa so sánh chữ đối chiếu tại thời điểm và khẳng định là không phải chữ ký của ông? Tuy vậy nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời tất cả những văn bản có chữ ký giả ông Bình là ai ký?

Qua điều tra trên các hồ sơ và tài liệu còn lưu trữ, chúng tôi đã nêu phản ánh hồ sơ của hộ Đinh Văn Năm có rất nhiều dấu hiệu sửa chữa và làm giả mạo như tại Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất tại mục 7 có ghi thêm thửa đất số 31 đất 200 m2 loại đất màu được sửa thành thửa 54 xóm 4, diện tích 200m2 đất ở được ghi là TC (Thổ cư) với nét mực và chữ số khác hẳn với nét chữ trên đó và đã được ký tên đóng dấu của Chủ tịch UBND xã là ông Dương Minh Khuê ký ngày 20/10/1996 (cũng lại là ngày Chủ nhật).

Đối chiếu với thời điểm cấp theo thông tin được ghi trên giấy CNQSDĐ của hộ Đinh Văn Năm số 948 lại được cấp ngày 30/09/1995, vậy tạo sao có quy trình cấp giấy CNQSDĐ trước cả hơn 1 năm khi làm đơn xin cấp??? Trong khi đó ngày 30/9/1995 ông Trần Văn Bình được cấp CNQSD đất số 911/QSDĐ ghi tờ bản đồ số 14 có 681m2 đất lúa ở Đồng Tây Đạc, có 1057m2 đất lúa tại đồng Khe Đá với tổng diện tích là 1.738m2 đất lúa có thời hạn sử dụng 20 năm, còn đất ở mua tại xóm 4 được UBND xã Nghĩa Thuận đã bán công khai và thu tiền nhưng không có diện tích nào đất ở trong CNQSDĐ, trước đó năm 1991 UBND xã và cán bộ địa chính Đinh Văn Ty đã thực tế biết rõ ông Trần Văn Bình đã xây nhà ở tại xóm 4 nhưng tại sao không cấp CNQSDĐ ở cho ông Trần Văn Bình năm 1995?

Có hay không trước đó đã có mục đích việc giả mạo hồ sơ để làm “sổ đỏ” sau đó rồi chuyển nhượng kiếm lợi bất chính? Điều này thể hiện rõ ngay sau khi được cấp GCNQSDĐ ông Đinh Văn Năm và thửa đất này đã nhanh chóng được bán lại cho ông Đinh Văn Ca?

Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất của ông Đinh Văn Năm bán đất cho ông Đinh Văn Ca và người làm chứng là Đinh Văn Định nhìn bằng mắt thường được thấy nét chữ viết và ký là 1 người.

Buổi làm việc với PV tại UBND thị xã Thái Hòa ngày 24/5/2017 có tương đối đầy đủ các thành phần: ông Phạm Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND TX Thái Hòa, ông Bùi Trọng Thảo - Chánh Văn phòng, ông Lê Đình Biển - Văn phòng đăng ký sử dụng đất, ông Nguyễn Đức Vân - Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đất, ông Hoàng Nghĩa Thái - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Văn Tý - Phó Giám đốc Công ty quản lý và xây dựng cầu đường Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Lê Trung Dũng - phụ trách giải phóng mặt bằng dự án, ông Dương Ngọc Trung - Chánh Thanh tra TX Thái Hòa, ông Nguyễn Thứ Trung - Bí thư Thị đoàn TX Thái Hòa.

Nhưng khi phóng viên hỏi phần cấp GCNQSDĐ của ông thương binh Trần Văn Bình thì được ông Hoàng Nghĩa Thái - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền trả lời nội dung này cho biết: “Thời điểm ông Bình mua năm 1991 với giá tiền 1,2 triệu đồng là tương đương với 300m2 và trong khi ông đi điều trị chữa bệnh thì chính quyền đã lấy phần đất của ông giao cho người khác...” (Chúng tôi đang lưu giữ nội dung tại buổi làm việc này).

Dấu hiệu cán bộ địa chính Đinh Văn Ty thực hiện làm các giấy tờ hồ sơ pháp lý để được cấp GCNQSDĐ với mục đích chiếm đất nhà ông Bình cho ông Đinh Văn Năm (là anh em con chú, con bác với ông Ty) và sau đó được nhanh chóng bán đi dưới sự góp sức của cùng một số cán bộ xã Nghĩa Thuận lúc đó và dấu hiệu về hành vi giả mạo trong công tác đang thể hiện rất rõ trong hồ sơ mà báo chí thu thập được.

Qua những tài liệu đã nêu trên cho thấy ông Đinh Văn Ty đã thể hiện nhiều dấu hiệu giả mạo. Câu hỏi được đặt ra là: Vậy thời điểm đó, ông Đinh Văn Ty có tác động vào sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu để hợp thức hóa thủ tục được cấp GCNQSDĐ số 948 cấp ngày 30/09/1995 cho hộ ông Đinh Văn Năm không? GCNQSDĐ của ông Đinh Văn Năm có hợp pháp hay không?

Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý đẻ trả lại quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông thương binh Trần Văn Bình. Trong trường hợp phát hiện thấy có sai phạm cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Báo sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thái Quảng và nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai quyền sử dụng đất Nghệ An tranh chấp đất

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất