Thứ Tư , 14:28, Ngày 16/10/2019

Gia đình và pháp luật

Tất Thắng bao mùa xuân bất tận!

Thân quý tặng ông Lã Tất Thắng (Hà Nội) một người bạn của những người yêu thiên nhiên và sinh vật cảnh, một tâm hồn thơ bay bổng trữ tình. Một nhánh Lộc Vừng trổ hoa, một mùa xuân viên mãn...
Lộc Vừng trổ hoa trước hiên nhà

Thu liễm Đông tàng ắt tới Xuân
Mừng bác xuân này sắp bát tuần
Ý chí thêm xuân gấp bội lần
Cháu con xuân sắc vui đoàn tụ
Vinh hiển thảo hiền xuân mãi xuân
Sức xuân lộc biếc hoa Vừng nở
Tin vui viên mãn xuân kỳ vọng 
Tất Thắng bao mùa xuân nước non

Quyết Tuấn

Nguồn : Khỏe 365

Tags : mùa xuân đất nước Lộc Vừng Lã Tất Thắng

Tin Làm đẹp tiếp theo

Tin Làm đẹp mới nhất