Thứ Bảy , 01:13, Ngày 07/12/2019

Gia đình và pháp luật

Tập trung triển khai thanh tra, hoàn tất các cuộc quá hạn

Chiều 11/6, giao ban lãnh đạo cấp vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái yêu cầu, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc đã quá hạn.

2 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm trên 264 tỷ đồng

Theo báo cáo công tác, tháng 5/2018, các cục, vụ, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra. TTCP đã ban hành kết luận cuộc thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8-12 đường Lê Duẩn (TP Hồ Chí Minh) và cuộc thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu kết luận cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ. 

Qua thanh tra 2 cuộc này, đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 264 tỷ đồng, 4.896m2 đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi trên 1,7 tỷ đồng, 4.896m2 đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trên 262,4 tỷ đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng trong tháng 5, TTCP đã ban hành kết luận thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của UBND TP Hải Phòng.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 42/61 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất (có 33 cuộc các năm trước chuyển sang); đã kết luận 11 cuộc thanh tra. Riêng thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, TTCP đã triển khai được 9 cuộc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TTCP đánh giá, việc triển khai các cuộc thanh tra còn chậm so với yêu cầu, một số đơn vị chưa quyết liệt trong giải quyết công việc. Đáng chú ý, vẫn còn 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận thanh tra.

“Mổ xẻ” nguyên nhân, theo Tổng Thanh tra Lê Minh Khái, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì còn có nguyên nhân chủ quan như lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị chưa quan tâm đôn đốc; phối hợp chỉ đạo chưa sát sao.

Ông yêu cầu, ngay sau cuộc họp, Vụ Kế hoạch Tổng hợp chủ trì phối hợp với các cục vụ, đơn vị rà soát tổng hợp lại nhiệm vụ TTCP được giao (gồm nhiệm vụ đã hoàn thiện, nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ đột xuất) có đề xuất trình Tổng Thanh tra, báo cáo Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

“Khi triển khai các cuộc thanh tra nếu phát sinh vướng mắc thì lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị phải báo cáo ngay với lãnh đạo TTCP để tháo gỡ vướng mắc, tránh tình trạng triển khai chậm”, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nói và nêu rõ, nếu phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra 2018, thì chậm nhất đến hết tháng 1/2019 phải ban hành hết các kết luận thanh tra.

Ông cũng yêu cầu, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc đã quá hạn nhiều tháng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra.

Khiếu nại, tố cáo tăng, diễn biến phức tạp

Với các mặt công tác khác, trong tháng 5 đều được thực hiện theo đúng kế hoạch. Như công tác PCTN, TTCP đã hoàn thành dự thảo báo cáo quốc gia thực thi Công ước và dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của TTCP…

Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện của công dân lên Trung ương tăng cả về số lượt người và số vụ việc, tình hình diễn biến phức tạp. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 1.794 lượt người (trong đó có 51 lượt đoàn đông người) đến trình bày 477 vụ việc.

So với tháng 4, số lượt người tăng 31,3%, số vụ việc tăng 31,8%. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm 46,8%.

Trụ sở đã xử lý 1.198 đơn; phát hành 302 văn bản hướng dẫn, 34 văn bản chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét; ban hành 1 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại; báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát 3 vụ việc.

Dự báo, tình hình khiếu kiện của công dân vẫn diễn biến phức tạp. Công dân một số địa phương như An Giang, Tiền Giang, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh… sẽ tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương, trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước để khiếu kiện với mức độ gay gắt.

Tổng Thanh tra yêu cầu, tiếp tục chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, góp phần ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trình Thủ tướng và ban hành kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, thời gian tới, TTCP sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng đề án bảo vệ người tố cáo, đề án PCTN vặt; xây dựng nghị định thay thế Nghị định 78 của Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập…

Theo Báo Thanh Tra

Tin Liên quan

Tags : kinh tế thanh tra vi phạm quá hạn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất