Chủ nhật, 04:42, Ngày 08/12/2019

Gia đình và pháp luật

Tân Yên, Bắc Giang: Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đổi mới

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Năm 2018, năm giữa kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2021. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; có 15/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 18,1%.

Kinh tế duy trì theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao

Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 3.972 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, hình thành vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Gia súc, gia cầm và thủy sản phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão được triển khai nghiêm túc và cẩn trọng.

Trụ sở UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Toàn huyện đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã (tăng thêm 12 tiêu chí so với năm 2017).

Một số nhà máy đã được đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực: may gia công, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí và sản xuất bao bì… tạo việc làm cho gần 9.000 lao động. Ngành điện đã đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện trên địa bàn, bổ sung 7.613m cáp, 125 cột điện hạ thế đảm bảo nguồn điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác phân bổ nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án… đã được triển khai thực hiện theo Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công trong năm 2018.

Nhiều công trình của huyện Tân Yên đang được hoàn thiện.

Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường; tập trung các mặt hàng nông lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công tác tài chính, tín dụng, ngân hàng tiếp tục triển khai Đề án tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao và tăng cao so với cùng kỳ (tăng 32,4%). Hầu hết các chỉ tiêu thu đạt khá, có 8/10 chỉ tiêu thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán huyện giao, còn 02 chỉ tiêu thu không đạt kế hoạch (Thuế ngoài quốc doanh và phí trước bạ).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm và có nhiều khởi sắc

Về văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả, công tác quản lý di sản văn hóa được quan tâm. Công tác du lịch, gia đình được đẩy mạnh, phong trào thể dục thể thao tiếp tục được duy trì. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quản lý tốt các cơ sở, điểm kinh doanh văn hoá, văn nghệ, dịch vụ giải trí trên địa bàn.

Về giáo dục, năm học 2017 - 2018, huyện Tân Yên hoàn thành xuất sắc 10/15 lĩnh vực công tác, 5/15 lĩnh vực hoàn thành tốt. Tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đạt nhiều giải cao (HSG cấp tỉnh đạt 4 giải nhất, 10 giải nhì, 19 giải ba, 18 giải KK). Công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được duy trì tại các xã, thị trấn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các nhà trường. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường học rà soát các công trình vệ sinh cho học sinh và giáo viên để có kế hoạch cải tạo, xây mới nhằm đảm bảo có đủ công trình vệ sinh hợp tiêu chuẩn trong các trường học.

Về y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh thường xuyên được thực hiện. Toàn huyện không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì.

Tình hình an ninh quốc phòng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng khắp trên nhiều lĩnh vực đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 2018, với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018” chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, tập thể nhỏ, khen đột xuất, khen chuyên đề về bảo vệ an ninh tổ quốc, về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến ngày càng được quan tâm, tạo ra không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng được đảm bảo, tính công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan, đơn vị nhà nước từng bước được cải thiện, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện từng bước được củng cố. An ninh, quốc phòng được duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường, nắm tình hình, các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng, triển khai và chỉ đạo quyết liệt các phương án, kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; phòng chống cháy nổ trên địa bàn; hoạt động tội phạm được kiềm chế, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm. Một số điểm tàng trữ mua bán, sử dụng ma túy trái phép nhỏ lẻ gây bức xúc trong nhân dân đã được kiểm soát, đến nay không còn phức tạp.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trong nông nghiệp; định hướng phát triển chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Liên

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : xã hội kinh tế Bắc Giang Đổi mới Tân Yên

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất