Thứ Tư , 12:39, Ngày 11/12/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "Sở TNMT Hà Nội"

    Sở TNMT Hà Nội - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Sở TNMT Hà Nội.

  • Sở TNMT Hà Nội: Cùng 1 thửa đất cấp 2 sổ đỏ nội dung khác nhau?

    Sở TNMT Hà Nội: Cùng 1 thửa đất cấp 2 sổ đỏ nội dung khác nhau?

    Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một thửa đất với nội dung khác nhau, gây thiệt hại cho cả người dân và Nhà nước.