Chủ nhật, 00:32, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

Sở GD&ĐT Hải Dương đi tham quan trong ngày làm việc?

Gần đây, một số cơ quan báo chí có đưa tin: “Trong ngày làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương cùng hàng chục cán bộ bỏ nhiệm sở đi tham quan ở Sa Pa (Lào Cai), chỉ còn 8 cán bộ, nhân viên ở trụ sở".

Thành phần của đoàn gồm ông Vũ Văn Lương - Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc, ông Trần Văn Nghìn - Chánh văn phòng Sở cùng nhiều lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra, Chủ tịch công đoàn và nhiều cán bộ, chuyên viên khác.

Từ thông tin bạn đọc, qua thông tin tìm hiểu được biết: Lúc 14h30 ngày 7/12/2018, hầu hết các phòng làm việc từ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban đều trong tình trạng cửa đóng then cài, chỉ có phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở, phòng Văn thư, phòng bảo vệ và 1 - 2 phòng khác mở cửa làm việc.

Đến chiều cùng ngày, khoảng 10 cán bộ thanh tra của Sở sau khi làm việc xong với Phòng Giáo dục huyện Gia Lộc (Hải Dương) cũng đi Sa Pa, trong đó có ông Vũ Văn Lương - Giám đốc Sở, ông Trần Văn Nghìn - Chánh văn phòng Sở, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở. Ngoài ra, 3 cán bộ khác lên mời Bộ GD&ĐT về dự sự kiện của tỉnh, sau đó cũng đi thẳng lên Sa Pa tham quan cùng đoàn.

Tại thời điểm này, trụ sở Sở GD&ĐT Hải Dương chỉ còn lại 8 cán bộ, nhân viên, bảo vệ, 3 người nghỉ ốm. Đại diện Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, trước khi tổ chức chuyến đi, Sở đã có Công văn số 1416/SGDĐT-TCCB ngày 19/11/2018 báo cáo xin phép và đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận. Thời gian dự kiến đi tham quan là 3 ngày, từ 7-9/12/2018 (trong đó có 02 ngày nghỉ theo quy định và 01 ngày làm việc). Kinh phí tổ chức chuyến đi do các cá nhân tự đóng góp.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 4115/UBND-VP về việc đi tham quan tại tỉnh Lào Cai. Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đồng ý cho Sở GD&ĐT tổ chức 1 đoàn đi tham quan tại tỉnh Lào Cai. Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, nên ngày 7/12/2018 UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 4342/UBND-VP đính chính Công văn số 4115/UBND-VP ngày 23/11/2018.

Nội dung đính chính là: Tại tiêu đề của văn bản có ghi “V/v đi tham quan tại tỉnh Lào Cai”, nay xin đính chính lại là “Đồng ý cho phép Sở GD&ĐT tổ chức 01 đoàn đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai”. Các nội dung khác trong Công văn số 4115/UBND-VP ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh không thay đổi.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sapa Sở GD&ĐT Hải Dương đi tham quan

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất