Thứ Hai , 17:50, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

Sếp doanh nghiệp 'chủ lực' của PVN nhận lương mỗi năm 1 tỷ

Nguồn chi cho hay HĐQT và Ban kiểm soát mỗi năm được PVGas lên đến 8 tỷ đồng, chia cho 8 thành viên chủ chốt của doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…

Theo đó, kế hoạch tiền lương và thu nhập trước thuế của HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) được ĐHCĐ thông qua năm 2016 là 9.035.105.442 đồng. 

Chủ tịch HĐQT Lê Như Linh (ngoài cùng bên trái) tại một buổi lễ của .

HĐQT PvGas gồm 5 thành viên do ông Lê Như Linh làm Chủ tịch, các thành viên của ông Linh gồm ông Dương Mạnh Sơn, Phan Quốc Nghĩa, Nguyễn Mạnh Tưởng và bà Võ Thị Thanh Ngọc.

Ban kiểm soát của tổng công ty này có 3 thành viên gồm Trưởng ban kiểm soát Mai Hữu Ngạn và các phó ban Hồ Thị Ái Thanh và Nguyễn Công Minh.

Theo nhận xét sơ bộ, ông Lê Như Linh đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Mục tiêu của PvGas trong năm 2017 là vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, cung cấp trên 9,2 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ nhằm đạt doanh thu trên 51.000 tỷ đồng tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Hoa Liên/ANTT

 

Tin Liên quan

Tags : doanh nghiệp PVN HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVGas

Tin Tài chính tiếp theo

Tin Tài chính mới nhất