Chủ nhật, 11:16, Ngày 22/09/2019

Gia đình và pháp luật

Sếp các tập đoàn kinh tế Nhà nước thu nhập bao nhiêu?

Năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN chi gần 9 tỷ đồng/năm, Tổng công ty Sông Đà cũng chi gần 7 tỷ đồng/năm để trả cho HĐTV và các Phó tổng giám đốc, kiểm soát viên...

Tại Tổng công ty Sông Đà năm 2016, doanh nghiệp này dành ra gần 7 tỷ đồng để trả thù lao cho 14 cán bộ quản lý doanh nghiệp. Trong đó, ông Lê Văn Tốn, thành viên Hội đồng quản trị đạt 641 triệu đồng, bình quân ông Tốn nhận 70,8 triệu đồng/tháng. Ông Dương Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thu nhập 569,6 triệu đồng/năm, bình quân 47,5 triệu đồng/tháng. Ông Hồ Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc có thu nhập 520 triệu đồng/năm, bình quân 43,4 triệu đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác là Nguyễn Doãn Hành, Nguyễn Kim Tới có thu nhập lần lượt ở mức 432 triệu đồng/năm và 447 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà có thu nhập 569,6 triệu đồng/năm, bình quân 47,5 triệu đồng/tháng.

Trong đó, 5 Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Sông Đà cũng có mức thu nhập từ 440 – 514 triệu đồng. Cụ thể, ông Kim Mạnh Hà đạt 550 triệu đồng bình quân 41,7 triệu đồng/tháng; Trần Văn Tuấn đạt 472 triệu đồng, bình quân 39,3 triệu đồng/tháng; Nguyễn Văn Tùng đạt 514 triệu đồng, bình quân 43 triệu đồng/tháng; Nguyễn Văn Tiến đạt 457 triệu đồng,, bình quân 38 triệu đồng/tháng; Trần Văn Thạnh đạt 440 triệu đồng, bình quân 36,6 triệu đồng/tháng. Còn các thành viên Ban kiểm soát nhận hơn 400 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, theo báo cáo doanh thu của Tổng công ty Sông Đà trong năm 2016 chỉ đạt 9.970 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2015 (17.171 tỷ đồng). Tổng tài sản cũng “co hẹp” từ 35.126 tỷ đồng về còn 31.901 tỷ đồng. Nếu so với năm 2014, thì tổng tài sản của SDC hiện chỉ còn khoảng 70% (Cuối năm 2014 là 45.713 tỷ đồng).

Kết thúc năm tài chính 2016, nợ phải trả của Tổng công ty Sông Đà ở mức 24.072 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 12.951 tỷ đồng, suýt soát tài sản ngắn hạn (13.079 tỷ đồng), cho thấy sự bất cân xứng trong cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Tổng công ty Sông Đà. Vay, nợ ngân hàng ngắn và dài hạn tại ngày 31/12/2016 là 17.704 tỷ đồng, gấp 9,5 lần vốn điều lệ (1.869 tỷ đồng).

Bản công bố thông tin của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam (TKV) cho thấy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn có thu nhập 621 triệu đồng/năm. Như vậy thu nhập trung bình mỗi tháng của ông Chuẩn khoảng 51,7 triệu đồng.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc có thu nhập 603 triệu đồng/năm, trung bình mỗi tháng ông Hải nhận 50,2 triệu đồng. Các ông Phạm Văn Mật, Nguyễn Văn Hải, Vũ Thành Lâm và Nguyễn Chiến Thắng (thành viên Hội đồng quản trị) nhận mức thu nhập tương đương nhau là 552 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi tháng nhận 46 triệu đồng. Tổng mức chi trả cho Hội đồng thành viên của doanh nghiệp này là 3,43 tỷ đồng/năm.

Đối với các Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Anh Tuấn, Khuất Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn đều có thu nhập là 552 triệu đồng/năm. Riêng đối với ông Ngô Hoàng Ngân – Phó tổng giám đốc có mức thu nhập là 288 triệu đồng với 6 tháng chuyên trách. Ông Nguyễn Đình Thịnh – Phó Tổng giám đốc với 4,5 tháng chuyên trách có thu nhập 194 triệu đồng.

Ông Lê Quang Dũng, Kế toán trưởng TKV có thu nhập 576 triệu đồng/năm. Các kiểm soát viên nhà nước: Lưu Anh Tuấn, Phạm Thanh Hải, Đỗ Thị Loát đều có thu nhập tương đương là 576 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi tháng các kiểm soát viên nhận 48 triệu đồng. Theo TKV, số tiền quyết toán của kiểm soát viên nhà nước TKV chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tổng mức chi cho các Phó tổng giám đốc, kiểm soát viên và kế toán trưởng của doanh nghiệp này là 5,47 tỷ đồng.

Thiên Di – Trọng Cảnh

Nguồn : Nguoiduatin.vn

Tin Liên quan

Tags : kinh tế lãnh đạo lương doanh nghiệp thu nhập

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất