Thứ Hai , 01:52, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

Sản xuất lúa gạo ngành hàng chủ lực của An Giang

An Giang là một trong những trung tâm sản xuất giống lúa cho khu vực ĐBSCL. Giá trị mà cây lúa mang lại đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Không thể phủ nhận lúa gạo vẫn là sản phẩm chiến lược của Việt Nam, vì thế người nông dân cùng các ban ngành luôn từng ngày nỗ lực với nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.

Thu hoạch lúa ngành hàng chủ lực của An Giang.

An Giang đang từng ngày hoàn thiện và tiếp tục triển khai nhiều đề án phát triển sản phẩm lúa, gạo gắn với vùng sản xuất chuyên canh. Định hướng phát triển ngành lúa gạo tỉnh An Giang mà cụ thể là ưu tiên phát triển lúa chất lượng cao, triển khai nhiều giải pháp về thị trường, tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng thương hiệu cho hạt gạo tỉnh nhà.

Nâng cao giá trị hạt lúa trên một đơn vị diện tích đất sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng từ sản xuất lúa gạo, tiến đến xây dựng thương hiệu, đây chính là một trong những giải pháp chính liên quan đến thị trường, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất.

Với những vùng sản xuất đặc thù của tỉnh thì sẽ hình thành vùng sản xuất sản phẩm hữu cơ, hướng đến các thị trường mục tiêu tiềm năng trong và ngoài nước, vùng sản xuất đặc sản lúa Nàng Nhen và lúa mùa nổi kết hợp phát triển du lịch. Phát huy lợi thế vùng sản xuất đặc thù của tỉnh: nếp Phú Tân, lúa thơm Jamine, vùng sản xuất lúa Global đã được công nhận. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chuyển đổi sang cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế hơn nếu nơi đó không có lợi thế để phát triển, gieo trồng lúa.

Đối với lúa phẩm cấp thấp sẽ giảm diện tích gieo trồng, tăng diện tích lúa chất lượng cao và lúa Japonica. Tiếp tục duy trì và ổn định vùng sản xuất lúa giống trên 22.000 ha đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn giống chất lượng trong tỉnh và khu vực.

Về nhu cầu chế biến và xuất khẩu lúa gạo tỉnh tiến hành quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các cụm công nghiệp trọng điểm, hệ thống giao thông nội đồng nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, hoàn thiện các công trình đê bao. Có thể nói, ngành nông nghiệp An Giang luôn nỗ lực để thúc đẩy doạnh nghiệp, nông dân và các thành phần tham gia cùng phát triển ngành hàng lúa gạo, tập trung mời gọi, thu hút đầu tư. Đối với các chuỗi giá trị ngành hàng, sản xuất phải gắn với nhu cầu thị trường và tăng thu nhập người nông dân.

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ lúa gạo giúp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gạo, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm lúa gạo trên thị trường. Hợp tác xã, tổ hợp tác được củng cố, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp – nông dân, có thể nói nông dân là thành phần vô cùng quan trọng trong chuỗi sản xuất, góp phần nâng cao chuỗi giá trị gia tăng.

Cánh đồng lúa An Giang vào mùa thu hoạch.

Phát huy thế mạnh sản xuất giống, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, với điều kiện thách thức của biến đổi khí hậu cần có những nghiên cứu, tuyển chọn, phục tráng các giống lúa có thị trường tiêu thụ tốt và giá trị cao. Với đội ngũ khoa học và trình độ sản xuất của nông dân cần được đào tạo để đáp ứng hiệu quả hơn.

Đổi mới thiết bị, đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ để khuyến khích nông dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ lệ thu hồi gạo. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh cần xây dựng, đẩu tư phát triển cụm xay xát, lau bóng gạo, chế biến tinh bột và các sản phẩm có giá trị hơn nữa. Xây dựng quy trình và tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa phù hợp với tiêu chuẩn của thị trường đối với doanh nghiêp.

Chọn lọc và phát huy có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất tiếp cận thị trường. Thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào An Giang, nhằm tăng cường xây dựng nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi khép kín, liên kết các tỉnh vùng ĐBSCL nhằm nâng cao chất lượng ngành hàng lúa, gạo.

An Giang tập trung sản xuất các giống lúa có giá bán cao, cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa, chịu được sâu bệnh phá hại và thích nghi với biến đổi khí hậu. Áp dụng chương trình IPM, FPM, FPR, 3G3T và đặc biệt chương trình 3G3T được triển khai thành công, giúp bà con nông dân tỉnh giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao sẽ tập trung chủ yếu ở Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn,…

Với ngành hàng chủ lực lúa gạo An Giang góp phần quan trọng và giữ vững an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Hồng Muội

 

Tin Liên quan

Tags : sản xuất phát triển kinh tế lúa gạo An Giang

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất