Thứ Ba , 10:48, Ngày 20/08/2019

Gia đình và pháp luật

Quảng Ninh: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện CTMTQG

Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Ngọc Hân, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh về những bước đột phá của tỉnh trong việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Mô hình trồng hoa Lan tại huyện Tiên Yên - Quảng Ninh cho thu nhập cao.

PV: Xin bà cho biết những định hướng cụ thể của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020?

Bà Lê Ngọc Hân: Thực hiện Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Chương trình giảm nghèo bễn vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Sở TT&TT đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình giảm nghèo thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

Theo đó, Sở TT&TT đã tập trung xây dựng Kế hoạch số 282/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 373/KH-STTTT về việc thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 381/KH-STTTT về việc Triển khai thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;...

Đồng thời, Sở TT&TT đã đưa nội dung của Đề án vào định hướng tuyên truyền trong giao ban báo chí hằng tháng; Ban hành 02 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tuyên truyền về nội dung, tiến đội triển khai của Đề án, hướng dẫn thực hiện tốt việc đưa thông tin về cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông thuộc tỉnh và các phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các báo trung ương tại Quảng Ninh tuyên truyền về Đề án sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, Sở đã đề nghị các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp số liệu phục vụ nhiệm vụ giảm nghèo thông tin, lập danh sách cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại 22 xã và các xã có 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và đánh giá hiện trạng công tác thông tin cơ sở: cách thức, phương tiện, nội dung, tổ chức tuyên truyền tại 22 xã và các xã có 11 thôn đặc biệt khó khăn. Và ban hành Kế hoạch số 381/KH-STTTT ngày 01/8/2017 về triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Nhân giống và chăm sóc hoa Lan ở huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

PV: Vậy bà có thể cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020?

Bà Lê Ngọc Hân: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia - trong đó có CTMTQG giảm nghèo bền vứng giai đoạn 2016-2020 luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Việc đăng tải các nội dung tuyên truyền, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác chỉ đạo, Lãnh đạo đầy đủ và nhanh chóng, kịp thời.

Đài Truyền thanh - Truyền hình (PT-TH) các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp, hội nghị; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống đài cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và khu dân cư; tiếp sóng Đài PT-TH tỉnh, tăng cường công tác tin, bài tuyên truyền tại địa phương qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn trong xây dựng và thực hiện chương trình tạo không khí thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện trong hệ thống chính trị và nhân dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đối với dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”,  thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh “Về việc phối hợp triển khai lắp đặt thiết bị đầu thu DVB-T2 cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh”. Đến nay, đã có 10.355 hộ nghèo và cận nghèo (trong đó: 5.816 hộ nghèo, 4.539 hộ cần nghèo) đã được phát đầu thu và hướng dẫn lắp đặt đầu thu truyền hình số. Sau khi hoàn thành kế hoạch về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.

Thực hiện dự án “Hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số cho người dân các xã khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh” gồm 10 xã/03 địa phương, Sở TT&TT đã lắp đặt cho 3.263 hộ dân. Thực hiện Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017; Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Báo cáo Đề án: Đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng để chuyển đổi kênh QTV từ tiêu chuẩn truyền hình SD lên HD giai đoạn 2018-2020. Hiện Sở TT&TT tiếp tục báo cáo UBND tỉnh thực hiện dự án “Hỗ trợ người dân Quảng Ninh xem truyền hình Quốc gia và truyền hình Quảng Ninh”...

Đối với công tác tuyên truyền, từ năm 2016 đến nay, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng và đăng, phát trên 2.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền... trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Các tác phẩm được cập nhập thường xuyên, nhanh nhậy, kịp thời trên báo điện tử và trang tin điện tử của các đơn vị.

Chuyên mục Mỗi xã phường một sản phẩm, chuyên trang về nông nghiệp, nông thôn trên Báo Quảng Ninh; Chyên đề Xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh - Hội tụ và lan toả của Đài PT-TH tỉnh tiếp tục dành thời lượng tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Báo chí phản ánh về những thay đổi tích cực từ việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại một số địa phương; tuyên truyền đậm nét về Hội chợ và các Tuần kết nối sản phẩm OCOP tại thành phố Hạ Long; ghi nhận kết quả sau 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm; có các bài viết biểu dương các cá nhân, tổ chức, địa phương mô hình sản xuất hiệu quả…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo trung ương và địa phương khác trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng tin, bài tuyên truyền về mô hình kinh tế hiệu quả, cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất để nhân rộng ra cả nước. Đặc biệt là báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Nông thôn ngày đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, đa chiều về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh...

Cũng trong năm 2017 vừa qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã có trên 600 tin, bài, ảnh tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Đồng thời, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá/Đài Truyền thanh -Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp, hội nghị; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống đài cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và khu dân cư; tiếp sóng Đài PT-TH tỉnh, tăng cường công tác tin, bài tuyên truyền tại địa phương. Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

PV: Bên cạnh những kế quả đã đạt được nêu trên, tỉnh Quảng Ninh còn gặp phải những khó khăn, thách thức nào, thưa bà?

Bà Lê Ngọc Hân: Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ nêu trên, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đối với chương trình giảm nghèo bền vững chưa kịp thời xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án 196/QĐ-UBND; Chưa xây dựng triển khai dự án hỗ trợ việc thu sóng truyền hình; việc phủ sóng điện thoại di động tại các vùng lõm... theo Kế hoạch 2373/KH-UBND.

Về Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Cơ sở hạ tầng nhiều điểm Bưu điện văn hóa xã xuống cấp, có điểm thiếu điện và nước, điện thoại, internet không hoạt động được; Doanh thu về Bưu chính thấp, mức thù lao tối thiểu không đảm bảo mức sống cho nhân viên, nhiều điểm Bưu điện văn hóa xã tạm dừng hoạt động do không thuê được nhân công; Một số thôn vùng sâu, vùng xa chưa có điện nên các doanh nghiệp viễn thông chưa đầu tư hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ internet.

PV: Theo bà, để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh đã đề ra những giải pháp gì nhằm thực hiện thắng lợi CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020?

Bà Lê Ngọc Hân: Để thực hiện thành công CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo tại Quảng Ninh đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng truyền về nội dung, tiến độ triển khai của Đề án 196;  đẩy mạnh công trác truyền thông, tuyên truyền về thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để thông tin có thể tiếp cận sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa/Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc đưa thông tin về cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

Các Sở, ban, ngành có liên quan đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo tại Quảng Ninh về việc truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tỉnh tiếp tục hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tăng cường công tác truyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh (Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh...), Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở. Đài PT-TH xây dựng và phát sóng chương trình, tin, bài, phóng sự, phim tài liệu; Báo Quảng Ninh tăng diện tích mặt báo với hình thức phong phú, đa dạng…dành thời lượng thích đáng để thông tin, tuyên truyền rộng rãi.

Hướng dẫn các Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa/Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan tại trung tâm xã, cụm dân cư, nhà văn hóa thôn, các trường học..; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 373/KH-STTTT ngày 28/7/2017 về thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 -2020...

Ngô Xuân Lộc (Thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nhận thức trách nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia nâng cao

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất