Thứ Ba , 04:15, Ngày 18/06/2019

Gia đình và pháp luật

Quận Ô Môn: 15 năm - Bước phát triển dài, ngày càng bền vững

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển quận Ô Môn, TP.Cần Thơ, Báo trân trọng giới thiệu bài viết của ông Lê Việt Sĩ, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận.

Qua 15 năm thành lập và phát triển quận Ô Môn, có thể khẳng định rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ô Môn đã một lòng đoàn kết, phấn đấu xây dựng quận Ô Môn dần phát huy được vai trò là một quận đô thị của thành phố trực thuộc Trung ương. Đời sống nhân dân được nâng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, các doanh nghiệp trên địa bàn đã phấn đấu, thi đua sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn.

Từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, tăng bình quân 8,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 72,17 triệu đồng, tăng 64,4 triệu đồng so với năm 2004, từ đó đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng đáng kể qua các năm, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội trên địa bàn quận trong 15 năm qua hơn 70.730 tỷ đồng. Thu ngân sách quận luôn phấn đấu vượt kế hoạch thành phố giao hàng năm và chi ngân sách luôn đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm hiệu quả. Công tác vận động xã hội hóa được tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và đầu tư phát triển quận.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh về quy mô, ngành nghề, thị trường và hiệu quả hoạt động. Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư xây dựng, như xây dựng chợ Trung tâm của quận, nâng cấp, sửa chữa các chợ ở phường đưa vào hoạt động theo quy hoạch, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Toàn quận hiện có 9.070 cơ sở thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 16.700 lao động. Dịch vụ vận tải, thông tin, truyền thông, tài chính, tín dụng, bảo hiểm.. không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần theo hướng tập trung, chuyên canh chất lượng cao, chú trọng việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, theo hướng tập trung, chất lượng.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, bộ mặt đô thị có những chuyển biến rõ nét; nhiều công trình, dự án xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội như: công trình bờ kè sông Ô Môn, đường 920B, chợ Trung tâm quận, nâng cấp Bệnh viện quận lên loại 2 và nhiều công trình cầu, đường, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa khác. Công tác quy hoạch, triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch được chấn chỉnh, ngày càng đi vào nề nếp. Nhiều công trình giao thông mới đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của quận. Công tác đầu tư phát triển lưới điện, cung cấp nước sạch sinh hoạt được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm.

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng. Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản ngày càng chặt chẽ, hợp lý gắn với việc tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; từng bước thích ứng và hạn chế những tác hại cho môi trường sống. Các thành phần kinh tế phát triển nhanh về số lượng, cơ cấu ngành nghề và hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Môi trường kinh doanh được cải thiện, phát triển nhiều loại hình kinh tế đa dạng, đổi mới về mô hình và phương thức hoạt động.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực thường xuyên được quan tâm và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới. Công tác giáo dục chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện ngày được nâng cao; cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được nâng cấp, đầu tư theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia, toàn quận hiện có 43 trường, tăng 11 trường so với năm 2004; tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 34 trường, tăng 30 trường so với những năm mới thành lập quận. Hệ thống mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư đạt chuẩn; hiện nay, 07/07 phường có trạm y tế đạt bộ tiêu chí về y tế, tăng 05 phường so với năm 2004.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư, từng bước tiếp cận kỹ thuật hiện đại; đội ngũ cán bộ, bác sỹ tăng về cả số lượng và chất lượng - năm 2004 có 3,3 bác sĩ/vạn dân, đến cuối năm 2018 đạt 7,2 bác sĩ/vạn dân. Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Vận động thực hiện bảo hiểm y tế đến cuối năm 2018 đạt 82,5 % tổng dân số quận. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên (Trong 15 năm qua, quận đã xây dựng và sửa chữa 2.215 căn nhà tình nghĩa, tình thương, tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở; năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9% (theo tiêu chí hiện nay).

Hoạt động văn hóa - thể thao được tích cực triển khai bằng nhiều loại hình phong phú, ngày càng nâng cao về chất lượng, phục vụ kịp thời và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân (năm 2004, quận có 26 khu vực văn hóa và 01 phường văn hóa, đến nay đã công nhận 83/83 khu vực văn hóa, 6/7 phường văn hóa và 5/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị).

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khu vực phòng thủ quận được xây dựng vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu đều duy trì được nhịp độ phát triển và tăng so với cùng kỳ. Những chính sách hỗ trợ kịp thời cùng sự năng động của các doanh nghiệp đã đem tới sự sôi nổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại quận. Hơn 1.100 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định đã giúp giải quyết việc làm cho hơn 14.800 lao động; tổng giá trị sản xuất đạt 22.003 tỷ đồng, vượt 4,7% KH.

Ngành thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng các loại hình, với tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện được 6.280 tỷ đồng, tăng 14,45% so cùng kỳ. Nông nghiệp của quận cũng đạt được bước tiến đáng kể thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, triển khai mô hình chuẩn an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm.

Về ngân sách, đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán. Do đó, trong tình hình hết sức khó khăn, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 125 tỷ 928 triệu đồng, đạt 101,15% KH, đáp ứng được yêu cầu chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi an sinh xã hội. Huy động các nguồn lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Vốn đầu tư được bố trí theo đúng chỉ đạo của HĐND và UBND thành phố, thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời những vướng mắc; điều chuyển, bổ sung vốn đầu tư cho công trình trọng điểm, công trình có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng... nên tiến độ giải ngân đạt khá cao so với cùng kỳ, đã giải ngân trên 97% kế hoạch.

Công tác vận động xã hội hóa được tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và đầu tư phát triển quận. Đã thực hiện vận động được 20 tỷ 542 triệu đồng, tăng 4 tỷ 051 triệu đồng so với năm 2017. Công tác quản lý xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng có nhiều quyết tâm, phối hợp giải quyết nhiệm vụ vấn đề góp phần ổn định trật tự xã hội.

Chỉ đạo ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận, qua đó, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị.

Cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trong năm 2018, được công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 36/43 trường; trong đó có 06 trường đạt chuẩn mức độ 2) đạt 100% KH, thực hiện khá tốt công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt cao hơn so với năm học trước.

Cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế được đầu tư, nâng cấp, công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch chủ động, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được các phòng, ban và các phường triển khai thực hiện tốt; thực hiện vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 82,5% dân số, đạt 100% KH.

Văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao phát triển với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Hoàn thành công tác xây dựng phường Trường Lạc, phường Thới Long, phường Phước Thới đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" và dịch vụ công trực tuyến được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính. Quản lý và ứng dụng có hiệu quả các mô hình cải cách hành chính có hiệu quả đã triển khai (Chương trình “Tiếp xúc công dân tại địa bàn dân cư”, “Thứ bảy gặp gỡ doanh nghiệp”). Nhân rộng mô hình lắp đặt bảng điện tử trước cổng và Hội trường UBND các phường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và các sự kiện nổi bật tại phường.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện khá tốt, năm 2018, đã tiếp 339 lượt công dân, tổng số đơn phải giải quyết 122 đơn; đã giải quyết được 105 trường hợp, đạt tỷ lệ 86%. Công tác tuyên truyền, xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng; công tác bỗ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý được tiếp tục quan tâm, ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các yêu cầu của tổ chức và công dân.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa “nước rút”, đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; thực hiện Chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao đời sống nhân dân”  với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả các ngành, lĩnh vực; tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế.

Quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị. Phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Lê Việt Sĩ

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : kinh tế phát triển quận Ô môn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất