Thứ Năm , 09:51, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

Quận Ô Môn (Cần Thơ): Kinh tế ổn định, tăng trưởng khá cao

Kinh tế - xã hội năm 2018 của quận Ô Môn đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng khá trên nhiều ngành, lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2018.

Chia vui với kết quả hoạt động năm 2018 của quận Ô Môn với 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch khá cao, chúng tôi tìm đến Chủ tịch UBND quận - ông Lê Việt Sĩ - để được biết cụ thể về hoạt động kinh tế -xã hội của quận nằm sát trung tâm thành phố Cần Thơ và cảm nhận rõ hơn về hướng đi và sự phát triển bền vững của một đơn vị hành chánh cấp quận sau 15 năm thành lập.

Chủ tịch quận Ô Môn - ông  Việt Sĩ.

Lý giải về nguyên nhân và động lực để quận đạt được kết quả đáng mừng của cả năm 2018, Chủ tịch quận Việt Sĩ cho biết: Căn cứ các Nghị quyết, sự chỉ đạo của Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố Cần Thơ; Quận ủy và HDND quận đã tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế và sự điều hành năng động, kịp thời của UBND quận, thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo phân tích tình hình, đề ra những giải pháp sát hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh cùng với sự phấn đấu của các ngành, các cấp, sự đồng tình ủng hộ và nỗ lực vươn lên của doanh nghiệp, nhân dân...

Do đó, kinh tế - xã hội năm 2018 của quận duy trì đà chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng khá trên nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả  năm 2018... Phấn khởi nhất là kinh tế quận duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Tăng trưởng giá trị sản xuất (GO): đạt 109,71% (kế hoạch được giao là 109,59%).

Trong đó: công nghiệp và xây dựng 109,37% (KH 109,34%); dịch vụ 115,5% (KH 115,02%); nông nghiệp và thủy sản 98,4% (KH 97,99%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 65,62% (KH 75,44%), khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 29,15% (KH 18,53%), khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,23% (KH 6,03%). Năm 2018, GRDP bình quân đầu người của quận đạt 72,17 triệu đồng, tăng 14,52% (tương đương tăng 9,15 triệu đồng) so với năm 2017.

Đáng chú ý là việc đảm bảo mức tăng trưởng các chỉ tiêu tổng hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... đã góp phần duy trì ổn định sự phát triển và nâng dần xuất phát điểm của nền kinh tế quận theo định hướng chung.

Phóng viên: Trong năm qua, tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực trong nhiệm vụ kinh tế - xã hội chung của quận đã được vận hành như thế nào, thưa Chủ tịch quận?

Chủ tịch quận Lê Việt Sĩ: Về sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm; tập trung đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất, hóa dược.. duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện được 16.678 tỷ đồng, đạt 105,73% KH, so cùng kỳ tăng 9,4%. Tổng số cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hiện có và đang hoạt động trên địa bàn là 1.125 cơ sở, với khoảng 14.815 lao động (tăng 15 cơ sở so với năm 2017).

Về thương mại - dịch vụ, hoạt động ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá các loại hình. Tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn quận hiện tại là 9.070 cơ sở với khoảng 16.785 lao động (tăng 113 cơ sở so với năm 2017). Công tác bình ổn giá thị trường được chỉ đạo thực hiện tốt; tình hình giá cả trong năm tương đối ổn định, lượng hàng hóa dồi dào phong phú, đảm bảo nhu cầu sản xuất, mua sắm và tiêu dùng của người dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường triển khai chặt chẽ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, găm hàng, tăng giá đột biến.

Kiểm tra, sắp xếp các ngành hàng của các chợ trên địa bàn quận. Việc khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nội địa phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giá hiện hành) ước đạt 6.280 tỷ đồng, tăng 14,45% so cùng kỳ. Quận cũng đã tiến hành khảo sát thực tế và kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Phước Thới, chợ Trường Lạc; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh về thủ tục đầu tư chợ Thới Long và chợ Long Hưng.

Về sản xuất nông nghiệp, quận tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tổng diện tích lúa thực hiện cả năm 17.317 ha, đạt 105,9%/KH (tăng 380 ha so cùng kỳ), ước năng suất bình quân 5,78 tấn/ha (tương đương so cùng kỳ), sản lượng 99.920 tấn (tăng 7.270 tấn so cùng kỳ), đạt 108,3%/KH. Diện tích vườn toàn quận hiện có 3.012,5 ha, trong đó vườn đang cho trái là 2.773,8 ha. Diện tích vườn khôi phục và cải tạo lại từ đầu năm đến nay là 101 ha, đạt 112,2% KH. Diện tích cây màu công nghiệp hàng năm thực hiện được 809,1 ha (giảm 381,2 ha), hiện đã thu hoạch được 635,6  ha. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 262,5 ha, đạt 105% KH, so cùng kỳ tăng 14,8 ha, hiện đã thu hoạch 167,9 ha; sản lượng 47.501 tấn, đạt 141,81% KH. Công tác chăn nuôi, thú y luôn được quan tâm, thúc đẩy và chăm lo, nhờ vậy đến cuối năm 2018 quận có tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là 263.616 con, đạt 111,8% KH, tăng 53.678 con.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,67%; trong đó, sử dụng điện an toàn kỹ thuật đạt 99,89% so với tổng số hộ dân sử dụng điện. Tuy nhiên vẫn còn 110 hộ dân chưa có điện kế chính, do bà con sống ở ngoài bờ đê của các vườn, xa lưới điện, không có lộ giao thông. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,72% so với tổng số hộ dân. Tỷ lệ dân được cung cấp nước sạch đạt 91,7% so với tổng số hộ dân... Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa-xã hội; giáo dục-đào tạo; huy động các nguồn lực phát triển;, thu-chi ngân sách; quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp; phòng chống thiên tai; an ninh-trật tự… thường xuyên được quan tâm chăm lo và thúc đẩy.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch quận, năm 2019 là thời gian liền kề với 365 ngày “nước rút” của nhiệm kỳ 2015-2020, quận đã chuẩn bị những gì và hướng phấn đấu ra sao?

Chủ tịch quận Lê Việt Sĩ: Chủ đề năm 2019 của quận là “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao đời sống nhân dân”; do đó, sau quán triệt và nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đầu nhiệm kỳ, quận tập trung những nhiệm vụ và giải pháp căn bản là: Đẩy nhanh việc huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ cho phát triển nền kinh tế.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, có biện pháp bình ổn thị trường khi có biến động bất thường. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về đầu cơ, tăng giá, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Quan tâm công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án; đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào quận; khai thác và quản lý quỹ đất hiệu quả. Phát triển đa dạng khu vực thương mại, các ngành dịch vụ, tập trung phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội như: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, vận tải, cơ khí,…

Đa dạng các loại thị trường bán lẻ, đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới các chợ truyền thống Thới Long, Long Hưng, Ba Se, Phước Thới,…, kêu gọi đầu tư siêu thị quy mô vừa; đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, kết hợp du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn gắn với các làng nghề truyền thống trên địa bàn quận.

Chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao; quy hoạch, hình thành vùng sản xuất chuyên canh theo hướng bền vững; vận động người dân cải tạo vườn cây ăn trái theo hướng phù hợp với điều kiện đất đai và thị trường tiêu thụ; tăng cường vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mạnh mẽ các vùng chuyên canh màu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nuôi trồng thủy sản theo hướng hợp tác, liên kết bền vững, bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện công tác thủy lợi nhằm bảo đảm chủ động tưới tiêu, chuyển đổi cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi.

Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Quan tâm quản lý chất lượng công trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch. Thường xuyên rà soát thủ tục đầu tư và xác định khối lượng nợ đọng, trách nhiệm của từng ngành, cá nhân trong việc để xảy ra nợ đọng. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển đô thị theo quy hoạch; tập trung nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm, thiết yếu.

Phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn như: Kè chống sạt lở sông Ô Môn giai đoạn 3; Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án thành phố Cần Thơ; Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 922; Khu Công nghệ cao Cần Thơ tại phường Phước Thới; Khu dân cư phường Phước Thới; Khu dân cư và tái định cư Phường Châu Văn Liêm; Mở rộng khu tái định cư sau Trường Dân tộc Nội trú,...

Cải thiện chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của quận làm động lực để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố để hoàn tất các hồ sơ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, góp phần triển khai thi công nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đóng góp của nhân dân. Chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đô thị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt công tác nâng cấp và xây dựng giao thông với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa; tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầu tư, đóng góp phát triển quận.

Tất cả các nội dung kể trên đều nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển lên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế.. trên địa bàn quận Ô Môn nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

                                                                                 Hồng Ân (thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : kinh tế tăng trưởng quận Ô môn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất