Chủ nhật, 10:13, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

Quận Ô Môn, Cần Thơ: Quyết tâm tạo đột phá trong năm 2018

Với sự chủ động sáng tạo trong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bám sát kế hoạch đề ra nên trong quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của quận Ô Môn tiếp tục đạt được kết quả khả quan.

Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho Ô Môn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, cũng như tạo tiền đề vững chắc để quận thực hiện những đột phá trong năm 2018 này. Để có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về tình hình phát triển của quận, cũng như những định hướng sắp tới, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ với ông Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Ông Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn - TP. Cần Thơ.

Phóng viên: Thưa ông Lê Việt Sĩ, xin ông cho biết những thành tựu, phát triển quận Ô Môn đã đạt được trong thời gian qua? 

Ông Lê Việt Sĩ: Xác định năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm quận Ô Môn đã có những chương trình, kế hoạch chỉ đạo phù hợp với điều kiện, tiềm năng của quận, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Từ đó mà tình hình kinh tế của quận Ô Môn trong quý I năm 2018 tiếp tục phát triển ổn định.

Cụ thể, về lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 1.328 tỷ 026 triệu đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 2,91% so với tháng trước (do các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã quay lại nhịp độ sản xuất thường kỳ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán nên giá trị sản xuất công nghiệp của tháng 3/2018 tăng so với tháng 02/2018). Nâng tổng giá trị thực hiện từ đầu năm đến nay được 3.944 tỷ 161 triệu đồng, đạt 25%/KH, so cùng kỳ tăng 9,42%.

Về các ngành thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá các loại hình với tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn quận là 8.961 cơ sở (tăng 22 cơ sở so với tháng trước), với khoảng 23.746 lao động. Trong đó, tình hình thị trường khá sôi động, nhu cầu mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của người dân tăng cao, hàng hóa lưu thông thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá đột biến trong dịp Tết.

Ngoài ra, để phát triển nông nghiệp, quận Ô Môn còn tập trung tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, đẩy mạnh các mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó đã góp phần làm giảm giá thành sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Đặc biệt, hiện nay tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn đạt 99,67% dân số, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90,7% dân số…

Phóng viên: Ngoài việc phát triển kinh tế, thì công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đã được quận Ô Môn thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Việt Sĩ: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội là một trong những chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta nên thời gian qua, Ô Môn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách, giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực…  

Theo đó, trong tháng quận đã giải quyết việc làm cho 435 lao động (trong đó, 01 lao động làm việc nước ngoài), giải ngân 24 dự án từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 32 lao động, số tiền 558 triệu đồng, cấp 137 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Lũy kế đến nay, đã giải quyết việc làm cho 1.595 lao động (02 lao động làm việc nước ngoài), đạt 23,8% KH, giải ngân 53 dự án từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 70 lao động, số tiền 1.389 triệu đồng, cấp 284 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời, hiện nay quận cũng đang tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tiếp tục phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố và các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ thông tin giới thiệu việc làm cho người lao động tại địa phương.

Về mạng lưới an sinh xã hội cũng luôn được chú trọng, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng và đối tương bảo trợ xã hội chu đáo, kịp thời. Cụ thể, đã xây dựng và sửa chữa được  39 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, xây mới 01 căn nhà tình nghĩa tại phường Thới An. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 289 triệu đồng.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, quận còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và cấp phát được 10.111 phần quà với tổng số tiền 6.735.500.000 đồng cho các đối tượng chính sách, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi,… đồng thời, vận động được 4 tỷ 207,173 triệu đồng (gồm tiền mặt, gạo, quà,…) cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết.

Phóng viên: Quận Ô Môn cần những định hướng quan trọng nào để kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển?

Ông Lê Việt Sĩ: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Cũng như tạo sự đột phá trong năm 2018, trong thời gian tới, quận Ô Môn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách…

Bên cạnh đó, Ô Môn cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định các chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,.... Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn quận.

Đồng thời, tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận. Đặc biệt là chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn ông dành thời gian cuộc trao đổi này!

Hồng Ân

Tags : xã hội kết quả Đột phá kinh tế]

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất