Thứ Hai , 12:34, Ngày 20/05/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "quá hạn"

    quá hạn - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề quá hạn.

  • Tập trung triển khai thanh tra, hoàn tất các cuộc quá hạn

    Tập trung triển khai thanh tra, hoàn tất các cuộc quá hạn

    Chiều 11/6, giao ban lãnh đạo cấp vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái yêu cầu, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc đã quá hạn.