Thứ Năm , 04:00, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

Phong Thổ-Lai Châu: Dồn mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục được phát triển.

Năm qua, trong số 37 tiêu chí của 12 chỉ tiêu chính có 29 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 147,4% kế hoạch, giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 122% kế hoạch, tỉ lệ bản có đường ô tô đến bản đạt 102,9% kế hoạch, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 107% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 102% kế hoạch,…

Nhìn chung, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý ngân sách được đảm bảo. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì, giá cả thị trường ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

Ông Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Bên cạnh đó, huyện cũng trú trọng đầu tư mọi mặt cho giáo dục, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng đủ so với nhu cầu chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, nhận thức về học tập của các bậc phụ huynh và học sinh ngày càng được cải thiện.

Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thực hiện đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, động viên kịp thời.

Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đang từng bước được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia với Trung Quốc, không để xảy ra các vụ việc vi phạm phức tạp. Mặc dù vậy, trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Phong Thổ còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Đời sống nhân dân của các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, hộ nghèo, dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, sinh con thứ 3, tảo hôn vẫn còn cao, vẫn còn tình trạng lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình hình an ninh trật tự ở khu vực nông thôn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp,…

Để quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ông Trần Văn Quế – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ chia sẻ: Huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, trú trọng môi trường đầu tư kinh doanh, quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Đặc biệt, huyện quan tâm chăm lo đúng mức đến những vấn đề xã hội như: Y tế, văn hoá, giáo dục, thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG về xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại, năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Việt Dũng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông nghiệp Lai Châu sản xuất nguồn lực phat triển kinh tế- xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất