Thứ Sáu , 05:48, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "phong hàm"

    phong hàm - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề phong hàm.

  • Phong hàm Đại tướng cho hai ông Tô Lâm và Lương Cường

    Phong hàm Đại tướng cho hai ông Tô Lâm và Lương Cường

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng cho ông Tô Lâm và ông Lương Cường.