Thứ Bảy , 22:15, Ngày 19/10/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: 'Mọi nhiệm vụ đều có chuyển biến tích cực'

Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho biết như vậy khi nói về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả đó được thực hiện trong bối cảnh những tháng đầu năm 2019, kinh tế nhiều yếu tố khó lường nhưng vẫn duy trì tăng trưởng. Kinh tế cả nước và tỉnh Hậu Giang cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức và những tồn tại của nền kinh tế; thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trong chăn nuôi phức tạp, biến đổi khí hậu đã tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh…

Song song, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, tạo được sự đồng thuận cao và quan trọng hơn cả là sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Thưa ông vui lòng cho biết rõ hơn về 19 chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh được giao?

+ Ông Trương Cảnh Tuyên: Đáng kể trong số 19 chỉ tiêu chủ yếu được giao, đến nay Hậu Giang đã có 02 chỉ tiêu đạt Kế hoạch (KH) cả năm (gồm: Xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ che phủ rừng); 11 chỉ tiêu đạt trên 50% KH (Cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Dân số; Lao động việc làm; Y tế; Thông tin truyền thông và nhà ở; Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch; Tỷ lệ xử lý chất thải); 02 chỉ tiêu đạt gần 50% KH (Tăng trưởng kinh tế; Kim ngạch xuất nhập khẩu); 04 chỉ tiêu đạt khá và sẽ xét vào cuối năm (Giáo dục; Tỷ lệ hộ nghèo; Quốc phòng, An ninh), kết quả bước đầu đánh giá là có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: GRDP đạt 5,71%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 42,06 triệu đồng/năm, khoảng 1.829 USD, tăng 8,05% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 9.475 tỷ đồng, tăng 2,77% so cùng kỳ, đạt 51,63% KH. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5.846.203 triệu đồng, đạt 83,41% dự toán Trung ương (TW) và HĐND tỉnh giao, tăng 9,61% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 3.901.021 triệu đồng, đạt 63,76% dự toán TW, tăng 7,82% so cùng kỳ. Kim ngạch XNK và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 417,564 triệu USD. CPI bình quân 6 tháng tăng khoảng 4,5% so cùng kỳ.

Tỷ lệ tăng dân số trung bình 2,61, trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,5(KH là 10,5 ‰). Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm giảm trên 2%/năm. Tạo việc làm cho 10.996 lao động, đạt 73,3% KH. Lao động qua đào tạo đạt 49,9%, tăng 2,43% so cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 4,05%. Tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc đạt 90,38% so với số phải tham gia, tăng 9,02% so cùng kỳ; Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện là 2.133 người, vượt 11,27% KH; Tỷ lệ người tham gia BH thất nghiệp đạt 89,75% so với số phải tham gia, tăng 10,1% so cùng kỳ và đạt 94,47% KH.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 63,99% KH. Trạm y tế cấp xã đạt chuẩn quốc gia đạt 100% KH; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,2% KH; số bác sĩ trên 10.000 dân là 7,27 bác sĩ; Số thuê bao điện thoại/100 dân đạt 97,5% KH; số thuê bao Internet băng thông rộng/100 dân đạt 8,8 thuê bao, vượt 10% KH; diện tích nhà ở bình quân/người 22,96m2, đạt 98% KH.

Đã công nhận mới 03 xã nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM lên 29/53 xã, chiếm tỷ lệ 54,72% tổng số xã, tăng 02 xã so cùng kỳ. Công nhận thêm 01 xã NTM nâng cao, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 15,5 tiêu chí/xã. Chỉ tiêu này đã đạt 100% kế hoạch cả năm và kế hoạch 5 năm.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,99%, đạt 100% KH. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 99,79% KH. Thu gom chất thải rắn ở đô thị 83,5%, đạt 99,4% KH; xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 80%, đạt 100% KH; Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn đạt 33,3%, tăng 50% so cùng kỳ đạt 75% KH.

Trong 6 tháng đầu năm, Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả năm 2019, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt yêu cầu. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng. Đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông. 

Phóng viên: Vậy còn với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã có giải pháp gì để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, thưa ông ?

+ Ông Trương Cảnh Tuyên: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã đề ra từ đầu năm và các Chương trình, đề án của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020, phải đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, trong đó tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.  

Các mục tiêu, giải pháp cụ thể đã ban hành cần các ban ngành, địa phương thực hiện phải thỏa mãn các yêu cầu là: Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển mạnh thủy sản, chăn nuôi, cây ăn trái gắn với xây dựng NTM. Phát triển công nghiệp-xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Phát triển dịch vụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Quản lý, sử dụng tài chính có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông. Đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền. Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và liên kết vùng. Đảm bảo quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy, khuyến khích mọi nguồn lực, sự đồng thuận cao và sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để đưa tỉnh Hậu Giang tiếp tục đà phát triển, bắt kịp và cùng phát triển với nhịp độ phát triển chung của cả vùng ĐBSCL và cả nước.

Xin trân trọng cảm ơn Ông Phó Chủ tịch đã dành thời gian cho Báo cuộc trao đổi này.

Hồng Ân (Thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : hậu giang báo cáo kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất