Thứ Ba , 07:32, Ngày 18/02/2020

Gia đình và pháp luật

Phản hồi bài 'Tiền Giang: Hệ lụy từ quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản'

Liên quan đến vụ phá sản và nợ tiền mua gạo thành phẩm của Công ty TNHH Song Thuận, đại diện theo pháp luật của Công ty đã có phản hồi gửi tới báo.

Báo đã có đăng bài “Tiền Giang: Hệ lụy từ quyết định tuyên bố phá sản” phản ánh việc bà Đoàn Ngọc Châu, ngụ tại ngụ tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị công ty TNHH Song Thuận còn nợ số tiền mua gạo thành phẩm (5% tấm) là 7.393.457.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng), cam kết đến cuối tháng 08/2017 sẽ thanh toán dứt điểm. Nhưng đến ngày 03/10/2018, khi Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên Quyết định số 01/2018/QĐ-TBPS cho Công ty TNHH Song Thuận tuyên bố phá sản và kéo dài đến ngày hôm nay, bà Đoàn Ngọc Châu vẫn chưa thể nhận lại số tiền nói trên từ doanh nghiệp này.

QD Tuyên bố phá sản 01/2018/QĐ-TBPS của TAND tỉnh Tiền Giang.

Sau khi báo đăng thì ông Cao Minh Viễn với danh nghĩa “nguyên tôi (Cao Minh Viễn – NV) là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Song Thuận (Công ty Song Thuận) đã phá sản theo quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS ngày 03/10/2018 của TAND tỉnh Tiền Giang” có đơn thư gửi báo.

Cụ thể, ông Cao Minh Viễn cho rằng “Nội dung bài báo có nhiều thông tin sai sự thật có dấu hiệu vi phạm Luật Báo chí (cụ thể đưa tin không đầy đủ, có chủ ý làm sai lệch sự thật và có dấu hiệu vu khống”, như: (1) Theo hồ sơ phá sản thì trong đơn yêu cầu phá sản của Công ty Song Thuận có nêu rõ tên và số tiền của chủ nợ là bà Đoàn Ngọc Châu; (2) Ngày 30/5/2018, Công ty Quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu lập danh sách chủ nợ và gửi đến các chủ nợ trong đó có bà Đoàn Ngọc Châu; (3) Ngày 06/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị chủ nợ và có mặt bà Châu, bà Châu cũng có ý kiến đồng ý phá sản Công ty Song Thuận và Tòa án ra Nghị quyết Hội nghị chủ nợ có tên bà Châu; (4) Báo có dấu hiệu giúp sức (đồng phạm) với bà Châu thực hiện hành vi vu khống người khác – Tức cố ý lan truyền những thông tin không có thật do “bị đặt” (bịa đặt – NV) là người khác phạm tội”.

Liên quan đến nội dung ông Cao Minh Viễn cho rằng nội dung bài báo có nhiều thông tin sai sự thật, đưa tin không đầy đủ, có chủ ý làm sai lệch sự thật và có dấu hiệu vu khống thông qua việc đính kèm một số văn bản, với các văn bản do ông Cao Minh Viễn cung cấp, chúng tôi đã có từ trước khi tiến hành thẩm tra, xác minh và tài liệu thu thập được nhiều hơn chứng cứ do ông Cao Minh Viễn cung cấp nên quan điểm cho rằng bài viết sai sự thật là hoàn toàn không phù hợp sự thật vụ việc.

Giấy nhận nợ của bà Nguyễn Thị Thanh Vân - đại diện Công ty TNHH Song Thuận.

Dẫn chứng, theo “Giấy nhận nợ” lập ngày 25/03/2016, bà Nguyễn Thị Thanh Vân dưới danh nghĩa là đại diện Công ty TNHH Song Thuận, địa chỉ ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xác nhận (có đóng dấu pháp nhân doanh nghiệp) còn nợ bà Châu số tiền 23.347.404 đồng (Hai mươi ba tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăn lẻ bốn ngàn đồng), “cam kết đến ngày 25/4/2016 sẽ thanh toán trả đủ tiền cho bà Châu”.

Vậy, đến ngày 25/4/2016, những người với danh nghĩa là “đại diện cho Công ty TNHH Song Thuận” đã thanh toán toàn bộ số nợ nêu trên hay chưa? Câu trả lời của chúng tôi là “Có, nhưng không đúng như đã cam kết”. Ngày 12/5/2016, lần nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Vân tiếp tục lập “Giấy nhận nợ” số tiền phải trả là 18.343.457.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng). Tiếp tục cam kết “sẽ thanh toán trả đủ tiền cho bà Đoàn Ngọc Châu kể từ nay trả dần cho đến hết trong tháng 06 năm 2016. Nếu không đúng cam kết, tôi (bà Nguyễn Thị Thanh Vân – NV) hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Liệu cam kết “trả hết trong tháng 06/2016 và hoàn toàn chịu trách nhiệm” đã được thực hiện như nội dung văn bản? Tiếp theo, nguyên văn nội dung “Giấy nhận nợ” ngày 26/7/2017:

“Tôi tên: Nguyễn Thị Thanh Vân là đại diện Công ty TNHH Song Thuận, địa chỉ: ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cty TNHH Song Thuận có mua lượng gạo trắng của Bà: Đoàn Ngọc Châu, địa chỉ: ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, Cty TNHH Song Thuận còn nợ Bà Châu số tiền là: 7.393.457.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng). Ngoài số nợ ghi trên đây là không còn nợ nào khác. Công ty TNHH Song Thuận cam kết thanh toán trả tiền cho Bà Đoàn Ngọc Châu từ cuối tháng 08 năm 2017. Vì công ty đang gặp khó khăn, tôi (Nguyễn Thị Thanh Vân – NV) sẽ cố gắng thực hiện đúng cam kết, mong sự hỗ trợ của Bà với công ty về việc thanh lý tài sản với ngân hàng. Là xuất bán tài sản của công ty để trả số tiền trên cho Bà”.

Giấy Biên nhận hồ sơ nộp tại Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Hoàn Cầu.

Nội dung cam kết sẽ trả nợ dứt điểm của người “đại diện Công ty TNHH Song Thuận” từ ngày 31/01/2016 không phải chỉ ba lần như chúng tôi đã dẫn chứng mà từ rất nhiều lần hứa rồi lại khất, khất rồi lại hứa. Cho đến ngày Công ty TNHH Song Thuận được Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định tuyên bố phá sản thì tổng số tiền nợ bà Đoàn Ngọc Châu vẫn còn lại số tiền 7.393.457.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng), chưa tính lãi suất phát sinh theo quy định của pháp luật.

Không phải chỉ Nghị quyết hội nghị chủ nợ ngày 06/9/2018 hay các văn bản phát hành trước đó của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và Công ty Quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu do ông Cao Minh Viễn cung cấp, trong danh sách mới có tên chủ nợ là bà Đoàn Ngọc Châu mà tất cả các văn bản có liên quan đều có tên bà Châu. Ngoại trừ, Quyết định số 01/2018/QĐ-TBPS ngày 03/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định tuyên bố phá sản cho Công ty TNHH Song Thuận là không có tên bà Đoàn Ngọc Châu trong danh sách chủ nợ.

Do trước đó, vì tin tưởng vào “lời đường mật” của một số “đối tượng” nên bà Châu đã thuận rút tên khỏi danh sách chủ nợ (theo Thông báo số 06/2018/TB-PS ngày 27/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tách phần tài sản đang tranh chấp để giải quyết bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự).

Nguồn thông tin đó chính là ông Cao Minh Viễn và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang trực tiếp nắm giữ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất liên quan đến căn nhà 186 đường Đống Đa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chưa bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa vào danh sách tài sản không bảo đảm phải thu hồi, thanh lý dùng để thanh toán cho các chủ nợ.

Vì quá tin người nên bà Đoàn Ngọc Châu không thể lường được sự việc căn nhà và đất nói trên đã được lập thủ tục chuyển nhượng cho người khác từ trước đó không lâu. Chính vì luật pháp bảo vệ “người thứ ba ngay tình trong giao dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất” là một phần lý do để Tòa án nhân dân có thẩm quyền không nhận đơn khởi kiện dân sự của bà Đoàn Ngọc Châu.

Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định tuyên bố phá sản số 30/2019/QĐ-SCBSQĐ của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

Câu hỏi đặt ra, vì nguyên nhân nào, ngày 04/6/2019, trong Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định tuyên bố phá sản số 30/2019/QĐ-SCBSQĐ của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục ghi tên bà Đoàn Ngọc Châu trong danh sách các chủ nợ? Chưa dừng lại ở đó, ngày 17/5/2018, Công ty HD Quản lý Thanh lý Tài sản Hoàn Cầu vẫn tiến hành lập biên nhận hồ sơ của bà Đoàn Ngọc Châu về việc yêu cầu Công ty TNHH Song Thuận phải trả số tiền 7.393.457.000 đồng (chưa tính lãi phát sinh) mà chúng tôi đang mong các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan hữu quan sớm có câu trả lời. Nhằm rộng đường dư luận, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi và sớm thông tin đến bạn đọc. 

Ban Pháp luật

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : phá sản nợ nần phản hồi hệ lụy

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất