Thứ Bảy , 04:13, Ngày 20/07/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "phạm luật"

    phạm luật - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề phạm luật.

  • Chủ đầu tư chung cư Mulberry Lane phạm luật?

    Chủ đầu tư chung cư Mulberry Lane phạm luật?

    Chung cư Mulberry Lane đã đủ điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị nhưng chủ đầu tư lại chậm trễ hoặc cố tình né tránh nhằm kéo dài thời gian, không bàn giao quỹ bảo trì tòa nhà.