Thứ Bảy , 01:51, Ngày 20/04/2019

Gia đình và pháp luật

P. 15, Q. Tân Bình: Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố 7

Ban Công tác Mặt trận Khu phố 7 tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm đầu...

Thực hiện Kế hoạch số 17 ngày 21/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Tân Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Toàn cảnh Hội nghị Ban công tác Mặt trận.

Để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam phường 15, sáng ngày 4/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 15, quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam phường 15, quận Tân Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bà Lê Thị Hồng Loan - Chủ tịch UBMTTQ phường 15 quán triệt các văn bản cấp trên.

Dự hội nghị có các vị: Vũ Thị Nguyệt - Ủy viên thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình; Nguyễn Thị Nguyệt Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 15; Lê Thị Hồng Loan - Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường 15; Thái Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 15; Phạm Văn Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Khu phố trưởng Khu phố 7; cùng đại diện Đảng ủy, các chi bộ, Ban công tác Mặt trận Khu phố 7, các tổ chức thành viên và đại diện Nhân dân khu phố 7 phường 15, quận Tân Bình.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường 15 tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013–2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban công tác Mặt trận Khu phố 7; phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, của khu dân cư; góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 15; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 - 2018; hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam phường 15 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Đảng ủy viên, Trưởng ban công tác Mặt trận KP7 điều hành chương trình hiệp thương.

Ông Thái Anh Tuấn, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường 15 đã công bố Quyết định thành lập Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Đôn Đức Âm, Phan Văn Phước, Hoàng Quang Trung, Đoàn Thị Đậm, Phạm Văn Cường, Trần Văn Đạo, Nguyễn Đức Trưởng, Nguyễn Văn Khên, Lê Văn Phước, Nguyễn Huỳnh Ân.

Ông Phạm Văn Tuyển - Bí thư Đảng ủy KP7 phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trong phần phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Văn Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Khu phố trưởng Khu phố 7 đã trân trọng biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Ban công tác Mặt trận như đã thể hiện trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đồng thời, để phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Ban công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao, Ban công tác Mặt trận phải tiếp tục đổi mới, năng động và sáng tạo về phương thức hoạt động; việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động phải phù hợp với tình hình thực tế của khu dân cư; phải lấy chất lượng, hiệu quả làm đầu, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng để nâng cao chất lượng; phải thường xuyên nắm bắt tâm tư Nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị-xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo;…

Minh Chánh - Bá Vương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : TP.HCM hội nghị đại đoàn kết ban công tác mặt trận

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất