Thứ Hai , 22:01, Ngày 19/08/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "ông Huỳnh Nam Dũng"

    ông Huỳnh Nam Dũng - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề ông Huỳnh Nam Dũng.

  • Vụ án MHB: Có chủ trương cho phép MHB chuyển vốn cho MHBS?

    Vụ án MHB: Có chủ trương cho phép MHB chuyển vốn cho MHBS?

    Theo Bản án sơ thẩm, ông Dũng đã phê duyệt chủ trương cho phép MHB chuyển tiền cho MHBS đầu tư mua TPCP. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, không có đủ căn cứ để buộc tội ông.