Thứ Hai , 02:02, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "nữ chủ tịch xã"

    nữ chủ tịch xã - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề nữ chủ tịch xã.

  • Cà Mau: Kỷ luật nữ chủ tịch xã mượn bằng người khác đi học

    Cà Mau: Kỷ luật nữ chủ tịch xã mượn bằng người khác đi học

    Nữ chủ tịch xã có hành vi không trung thực trong vấn đề bằng cấp chỉ bị kỷ luật nhẹ và được phép tại vị.