Thứ Năm , 04:14, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

Nơi lưu giữ những giá trị di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh là khu di tích lịch sử-văn hóa quan trọng bậc nhất của thủ đô Hà Nội và của Việt Nam, cùng với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà sàn Bác Hồ.

Nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên hết là nhắc tới một nhà yêu nước vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, là linh hồn, là ngọn cờ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, chiến đấu giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đã tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Người đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn toả sáng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được khánh thành ngày vào đúng ngày 19/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người.

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà Văn hoá kiệt xuất. Nghị quyết nêu rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. 

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam và “để tỏ lòng biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người, quyết tâm thực hiện Di chúc của Người, đào tạo con người mới, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người” (trích Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị BCHTW Đảng Cộng sản Việt nam ngày 12/09/1977 về việc thành lập Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 31/8/1985. Lễ khởi công xây dựng được tổ chức trọng thể, sự kiện quan trọng này xác định công tác xây dựng nội dung khoa học trưng bày chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn thiết kế trưng bày. Từ đây có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia Liên Xô và Tiệp Khắc để thiết kế mỹ thuật, chuẩn bị thi công lắp ráp. Ngày 19/5/1990, Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc chặng đường hai mươi năm chuẩn bị và xây dựng. Từ đây Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin, có thêm điều kiện để hội nhập với ngành bảo tồn bảo tàng và văn hóa thông tin toàn quốc.

Trước đó, từ ngày 25/11/1970 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 206 - NQ/TW thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ. Ban có nhiệm vụ: “Xây dựng ngay kế hoạch toàn diện về Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh để Bộ Chính trị và Chính phủ xét duyệt, bảo quản tốt khu lưu niệm, các di tích và hiện vật lưu niệm của Hồ Chủ tịch tại Phủ Chủ tịch”. Với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian đó là giữ gìn và bảo quản Khu di tích Phủ Chủ tịch, tập trung sưu tầm, kiểm kê, bảo quản những tài liệu, hiện vật gắn bó với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Song song với việc quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ có trình độ đại học về lịch sử và nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng là việc xây dựng nội dung trưng bày bảo tàng.

Để thực hiện nhiệm vụ này Ban phụ trách đó chủ động phối hợp với nhiều cơ quan khoa học ở trung ương và địa phương tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình do kiến trúc sư Garon Ixacôvíc thiết kế và xây dựng với sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô. Ngôi nhà Bảo tàng tượng trưng một bông sen cao gần 20m với diện tích sử dụng 13.000m2, trong đó có hơn 4.000m2 để trưng bày. Ngoài diện tích trưng bày chính, Bảo tàng còn có gian triển lãm 400m2, nơi tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề và hoạt động văn hóa khác.

Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh và các hình tượng nghệ thuật thể hiện thời đại Hồ Chí Minh được trưng bày và gìn giữ một cách trân trọng tại Bảo tàng. Các nội dung trưng bày bao gồm: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam thực hiện Di chúc của Người (đây là nội dung chính gồm 8 chủ đề), Chủ đề Đất nước và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh (gồm 6 tổ hợp hình tượng), và chủ đề Các mốc lịch sử thế giới có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay (gồm 8 gian chuyên đề).

Gian mở đầu của Bảo tàng rộng 360m2, cao 9m, là vị trí trung tâm của toà nhà. Quần thể kiến trúc - nghệ thuật chính trong gian này là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình tượng mặt trời, cây đa, tượng trưng cho ánh sáng và sự trường tồn truyền thống Việt Nam. Đây còn là nơi kết tổ chức lễ trọng thể kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, kết nạp Đội và các nghi lễ trọng thể khác. Hai tác phẩm nghệ thuật về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc được thể hiện ở Bảo tàng bằng hình tượng “bọc trăm trứng, ngựa Gióng và rùa vàng dâng gươm”, cũng thể hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của tổ tiên: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngoài các gian chuyên đề, Bảo tàng Hồ Chí Minh có gian triển lãm với diện tích 400 m2, là nơi có thể tổ chức các triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về hình ảnh đất nước Việt Nam và các chuyên đề khác. Từ khi khánh thành đến nay, nhiều chuyên đề đã được nghiên cứu trưng bày phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế. Cùng với nội dung trưng bày Bảo tàng, các triển lãm chuyên đề giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh và hiện vật về hoạt động trong nhiều lĩnh vực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc sống và lao động của nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện Di chúc của Người…

Công tác sưu tầm, tiếp nhận hiện vật tài liệu từ các cơ quan, cá nhân ở trong và ngoài nước được thường xuyên thực hiện. Hàng nghìn đơn vị tài liệu, hình ảnh, hiện vật được tiếp tục bổ sung cho Kho cơ sở, giúp cho việc nghiên cứu trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ, phong phú hơn. Kho cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm và bảo quản hơn 13 vạn tài liệu, hiện vật. Ngoài ra Bảo tàng còn có kho tư liệu và thư viện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ nhiều tài liệu phong phú để phục vụ công tác nghiên cứu về Người.

Trong mười tám năm vận hành, Bảo tàng đã đón gần hơn 20 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục được bảo tàng thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách tham quan: giới thiệu trực tiếp tài liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, tổ chức triển lãm chuyên đề, nói chuyện, cung cấp tư liệu, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình tuyên truyền... nhân các ngày lễ lớn của đất nước.

Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự không chỉ là nơi tái hiện và lưu giữ các hình ảnh, tư liệu quý báu về cuộc đời, về công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc không biết mệt mỏi của Người mà còn là nơi để các thế hệ sau được nhìn những hình ảnh của Người, thấu hiểu được nỗi lòng của Người, để biết sống nhân ái hơn, bao dung hơn, để không phải cảm thấy hổ thẹn với sự hy sinh to lớn của Bác và cảm nhận rõ hơn về một tư tưởng vĩ đại, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vũ Thắng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : bác hồ hồ chí minh bảo tàng di sản

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất