Thứ Sáu , 10:27, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

Người nước ngoài mua được mua bao nhiêu nhà ở tại Việt Nam?

Tuần qua, tòa soạn nhận được thông tin của bạn đọc ở quận 4, TP.HCM. Nội dung, bạn đọc hỏi:

“Cho tôi hỏi, một người nước ngoài muốn mua căn hộ ở Việt Nam thì được mua bao nhiêu căn hộ? Nếu được mua nhiều căn thì phải cùng dự án hay khác dự án (cùng thời điểm hay khác thời điểm)? Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người nước ngoài quy định như thế nào?”

Ảnh minh họa.

Trả lời mang tính tham khảo:

Số lượng nhà ở mà người nước ngoài được phép mua được quy định và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại mỗi địa phương. Căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Theo đó, bạn có thể vào cổng thông tin trên để tìm số lượng cụ thể mà cá nhân nước ngoài được sở hữu đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, hiện nay, pháp luật Việt Nam có một số hạn chế đối với việc sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài như:

- Cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở cho phép tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì không được cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở mà chỉ được bán hoặc tặng cho nhà ở này cho các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

- Cá nhân nước ngoài bị hạn chế về số lượng nhà ở được sở hữu: Đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:

- Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;

- Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;

- Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án và tổng số nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại tất cả các dự án không vượt quá 250 căn nhà;

- Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu đủ số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định nêu trên thì cá nhân nước ngoài không được mua và sở hữu thêm nhà ở riêng lẻ tại các dự án khác của khu vực này.

Số dân trong một dự án đầu tư xây dựng nhà ở được xác định theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường được xác định theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Mặt khác, pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế hay bắt buộc người nước ngoài chỉ được mua căn hộ trong cùng một dự án hay bắt buộc phải cùng một thời điểm. Theo đó, chỉ cần trong số lượng nhà ở cho phép thì người nước ngoài được tự do lựa chọn dự án hay thời điểm mua phù hợp theo nhu cầu và theo đúng quy định của pháp luật.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở thì người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng đối với từng căn hộ hoặc nhà ở mà mình sở hữu như đối với chủ sở hữu là công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở năm 2014 thì người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, nhưng có thể được gia hạn thêm nếu có nhu cầu theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : mua nhà người nước ngoài

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất