Thứ Ba , 01:13, Ngày 22/10/2019

Gia đình và pháp luật

Người bị tâm thần có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Một người tâm thần gây hư hại tài sản của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hỏi: Cạnh nhà tôi có một người đàn ông khoảng  45 tuổi, bị bệnh tâm thần.Một lần người đàn ông này đã dùng xăng đổ vào nhà tôi và châm lửa gây hư hỏng một số tài sản trong gia đình. Xin luật sư cho biết, hành vi của người này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Nếu không thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? (Nguyễn Vũ Hùng - Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời: Điều 13 của Bộ luật Hình sự quy định về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại Khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định nêu trên, nếu người hàng xóng nhà bạn bị bệnh tâm thần và khi thực hiện hành vi đốt nhà người khác, người này không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 606 Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường”.

Như vậy, theo các quy định trên, khi người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại thì người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Theo LĐTĐ

Tags : tài sản hư hỏng người tâm thần hính sự

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất