Thứ Hai , 07:59, Ngày 26/08/2019

Gia đình và pháp luật

Nghệ An: Sai phạm tại dự án ngăn mặn 80 tỷ đã xử lý đến đâu?

Dự án thủy lợi ngăn mặn, chống hạn trị giá 80 tỷ đồng ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị phát hiện sai phạm nghiêm trọng từ khâu đấu thầu đến thiết kế và thi công.

Mặc dù một số cơ quan báo chí đã phản ánh với hàng loạt dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng từ khâu đấu thầu đến thiết kế và thi công tại Dự án thủy lợi ngăn mặn, chống hạn trị giá 80 tỷ đồng ở xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) nhưng đến nay tiền tạm ứng hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp làm hồ sơ không đúng với năng lực thực tế vẫn chưa được thu hồi. Chủ đầu tư là UBND huyện Nghi Lộc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vì sao chưa bị xử lý…?!

Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc không bị mặn xâm nhập, vẫn được lập dự án “ngăn mặn” ảnh chụp qua Vệ tinh.

Thực hiện Quyết định số 5766/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Xét Báo cáo kết quả Thanh tra đề ngày 23/01/2018 của Đoàn Thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, ngày 25/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 43/KL.UBND.

Khái quát nội dung của Dự án như sau: Ngày 06/5/2016, UBND huyện Nghi Lộc có Văn bản số 113/BC-UBND đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh nội đồng xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc” với nhưng hạng mục: Nâng cấp trạm bơm Tây Vạn; đường điện hạ thế, hệ thống kênh sau trạm bơm; Nâng cấp các tuyến kênh Đầm với chiều dài hơn 8km; Nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xóm, với khái toán tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng, cộng trượt giá trong 5 năm thực hiện dự án là 13 tỷ đồng, mục tiêu tưới cho 320 héc ta lúa.

Tuy nhiên, cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Nghệ An với Giám đốc Sở, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, đã có Văn bản số 1005/SNN.QLXD gửi UBND tỉnh đề xuất bố trí vốn cho dự án này lên tới 80 tỷ đồng. Sáng ngày 7/5/2016, UBND tỉnh Nghệ An có Tờ trình số 2964/UBND-NN gửi Bộ NN&PTNT đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh mương nội đồng xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng.

Dự án ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn được kết luận sai “toàn diện”.

Kết luận của thanh tra số 43/KL.UBND ngày 25/1/2018 đã nêu rõ, trong cùng một ngày, cùng một nội dung, hạng mục đầu tư như nhau, nhưng văn bản của Sở NN&PTNT đã có sự chênh lệch rất lớn về số liệu khái toán tổng mức đầu tư (vượt 90,4%). Mặc dù sau đó, khi thực hiện, các hạng mục như trạm bơm, kênh tưới có tăng lên so với đề nghị của UBND huyện Nghi Lộc (xây mới và nâng cấp từ 4 trạm bơm, 18 km kênh mương bê tông, diện tích tưới 520 ha), nhưng khái toán tổng mức đầu tư của Sở NN&PTNT là không có cơ sở.

Ngoài ra, các hạng mục dự án đã được chỉ định thầu sai quy định. Theo đó, ngày 31/12/2016, UBND tỉnh ra Quyết định số 7046/QĐ-UBND đã phê duyệt chỉ định thầu đối với 2 gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế (gói số 1) và tư vấn giám sát công trình (gói số 3). Tuy nhiên, Kết luận của Đoàn Thanh tra đã khẳng định: Dự án này không có Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền nên không đủ điều kiện chỉ định thầu. Quyết định số 7046//QĐ-UBND cho phép chỉ định thầu đối với 2 gói thầu có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về bộ phận tham mưu ban hành quyết định này của Văn phòng UBND tỉnh.

Cả 3 nhà thầu tham gia thực hiện 03 gói thầu của dự án gồm Công ty CP Tư vấn xây dựng Khang Hiền, Công ty THNH Đầu tư xây dựng Hoàng Anh, Công ty CP Tổng công ty Tư vấn & Công thương Nghệ An đều làm giả hồ sơ năng lực để trúng thầu. Vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu. Từ đó dẫn đến những sai phạm trong công tác khảo sát, lập dự toán về biện pháp thi công không phù hợp thực tế, làm tăng giá trị công trình; thi công không đúng thiết kế, chậm tiến độ; giám sát còn sơ sài, để đơn vị thi công không đúng thiết kế.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Khang Hiền được chỉ định gói thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán đã tiến hành khảo sát không chính xác với thực tế hiện trường, dự toán thi công toàn bộ công tác vét bùn trên toàn tuyến được thực hiện bằng máy, trong khi đào đất cấp 2 và công tác vận chuyển vật liệu xây dựng lại thực hiện bằng thủ công, dự toán khối lượng thép sai so với bản vẽ thiết kế, khối lượng đào đất tận dụng để đắp, làm tăng giá trị công trình… lập dự toán sai quy định về chi phí thiết kế số tiền 9.215.386.000 đồng và trách nhiệm thẩm định dự toán là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sai phạm trong công tác thi công, giám sát với số tiền 390.010.000 đồng, tổng sai phạm của công trình là 9.605.396.000 đồng trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công, tư vấn giám sát, Ban Quản lý Dự án huyện Nghi Lộc.

Tại sao Công ty CP Tư vấn xây dựng Khang Hiền trúng chỉ định thầu? nội dung đã được Đoàn Thanh tra xác định, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ năng lực kinh nghiệm, tài chính. Các hợp đồng tương tự mà doanh nghiệp này đã thực hiện cung cấp tại hồ sơ đấu thầu là không có thật, báo cáo tài chính cung cấp tại hồ sơ đấu thầu không phù hợp với quyết toán thuế. Như vậy, Công ty này đã làm giả hồ sơ năng lực để được Chủ đầu tư thực hiện Quy trình chỉ định thầu rút gọn, vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu dẫn đến những sai phạm trong khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán, làm tăng giá trị công trình.

Việc Công ty THNH Đầu tư xây dựng Hoàng Anh là đơn vị được chấm trúng thầu thi công gói thầu xây lắp là do có 6 đơn vị tham gia mua hồ sơ dự thầu, nhưng chỉ có 4 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu thi công công trình gồm Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An; Công ty CP Xây dựng và PTNT 10; Công ty CP Xây dựng Thương mại 727 với những công ty này đều nộp thiếu hồ sơ năng lực dẫn đến không trúng thầu.

Ngoài ra, Biểu xác nhận số liệu năng lực tài chính 3 năm 2014 đến 2016 khác với bản lưu Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc, Công ty chỉ đạt doanh thu bình quân là 24 tỷ. Nhưng tại hồ sơ dự thầu, nhà thầu kê lên doanh thu bình quân 71,3 tỷ để đạt yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu 55 tỷ đồng và được hợp thức hóa bởi các dấu chứng thực của UBND xã Nghi Vạn, UBND xã Hưng Thịnh. Công ty còn cung cấp 1 hợp đồng đã thực hiện theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu là công trình kênh Hói Chém, phường Quỳnh Xuân thị xã Hoàng Mai với giá trị kê khai là 37 tỷ đồng, thực tế được xác minh gói thầu này chỉ có giá trị 10,6 tỷ đồng, không đủ điều kiện về năng lực thi công như hồ sơ mời thầu là phải có công trình thi công thủy lợi có giá trị tối thiểu là 36,4 tỷ đồng, như vậy Công ty này đã làm giả hồ sơ để được chấm trúng thầu.

Gói thầu tư vấn giám sát được chỉ định cho Công ty CP TCT Tư vấn & Công thương Nghệ An và Công ty Tư vấn xây dựng HDT cũng bị phát hiện làm giả hồ sơ năng lực để được chấm trúng thầu. Trong đó Công ty CP TCT Tư vấn & Công thương Nghệ An đại diện liên doanh thực hiện các công việc ký kết hợp đồng, phân bổ công việc trong khi đó Công ty này mới được thành lập ngày 28/12/2016 và hợp đồng Công ty này cung cấp là hợp đồng Tư vấn giám sát công trình nạo vét tu sửa tuyến kênh Khe Trái và nâng cấp cải tạo trạm bơm Hà Thành, Trạm bơm 18 thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An được thanh tra phát hiện, xác minh là không có thật.

Với những hồ sơ giả mạo năng lực nhưng những gói thầu số 01 đã nghiệm thu, giá trị giải ngân đến thời điểm ngày 13/12/2016 là 2.389.320.000 đồng và gói thầu giám sát đã thanh toán tạm ứng số tiền 500 triệu đồng, Chi phí quản lý dự án đã thanh toán khối lượng 100 triệu đồng, tạm ứng 400 triệu. Đối với gói thầu số 02 đã tạm ứng 35 tỷ đồng.

Theo Báo cáo nghiệm thu ngày 25/12/2017 của Ban QLDA huyện Nghi Lộc thì khối lượng đã thực hiện đủ cơ sở để nghiệm thu là 12.382.805.000 đồng và khối lượng chưa đủ cơ sở để nghiệm thu gồm hạng mục đường dây điện khoảng 387.624.000 đồng, khối lượng đất đắp cấp 3 đã vận chuyển và tập kết tại hiện trường khoảng 12.000m3 tương đương số tiền 2.475.805.000 đồng.

Với những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành đã có văn bản số 04/ĐTTr ngày 19/12/2017 yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với Công ty THNH Đầu tư xây dựng Hoàng Anh, Công ty CP TCT Tư vấn & Công thương Nghệ An và Công ty Tư vấn xây dựng HDT và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cấm thầu những đơn vị này, cùng với kiểm điểm trách nhiệm với vai trò của Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những sai phạm trong việc thực hiện dự án. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Giám đốc chỉ đạo kiểm điểm trong việc ban hành Văn bản số 1055/SNN.QLXD ngày 06/5/2016 là trách nhiệm cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán để sai sót trong việc xác định biện pháp thi công công trình, sai khối lượng làm đội giá thành công trình với số tiền lớn.

Tuy nhiên đến nay với UBND tỉnh đã ban hành Kết luận, dư luận nhân dân đang quan tâm làm sao dự án một địa phương không còn bị mặn xâm nhập, vẫn được lập dự án “ngăn mặn”? Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu cũng có nhiều bất thường. Tại sao doanh nghiệp làm giả hồ sơ được nhanh chóng chỉ định thầu trót lọt nhanh chóng? Ai đã để nhà thầu tạm ứng chưa thi công hàng chục tỷ? được thu hồi như thế nào? và ai là người chịu trách nhiệm trong công tác sử dụng vốn đã chi? Chủ đầu tư là UBND huyện Nghi Lộc cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trách nhiệm thế nào? Dư luận đang đợi xem dự án này sẽ được đấu thầu lại, vậy có hay không “Bình mới rượu cũ” trong việc đấu thầu của đơn vị đã ứng dư hàng chục tỷ đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Võ Tuệ và nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án sai phạm đấu thầu thi công

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất