Thứ Bảy , 23:11, Ngày 24/08/2019

Gia đình và pháp luật

Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, do đó, UBND tỉnh Nghệ An siết chặt và tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật...

Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 5/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương trên cả nước như giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm động vật tại các cơ sở, địa điểm không có giấy phép hoạt động và không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm hoặc giết mổ lợn chết lợn bệnh để chế biến thực phẩm, tiêm thuốc an thần, bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, vứt xác động vật ra môi trường và làm lây lan dịch bệnh động vật.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến hết năm 2016, toàn tỉnh mới chỉ xây dựng, cải tạo và nâng cấp được 49 cơ sở giết mổ gia súc tập trung, kiểm soát được khoảng 1.000 con lợn, 110 con trâu, bò và 400-500 con gia cầm/ngày đêm, còn một số lượng lớn gia súc gia cầm được giết mổ nhỏ lẻ vẫn chưa kiểm soát được, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh doanh buôn bán động vật và sản phẩm động vật còn nhiều hạn chế. 

Tại chợ Hưng Dũng, TP. Vinh.

Thực hiện Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ngành liên quan tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của Luật thú y, Luật an toàn thực phẩm, các Nghị định của Chính phủ: số 178/2013/NĐ-CP ngày 11/4/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

Chỉ thị số 13/2016/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và Chỉ thị số 04/2015/CT-UBND ngày 03/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Trong đó chú trọng một số nội dung chính như sau:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để sử dụng làm thực phẩm; vứt xác động vật ra ngoài môi trường theo quy định tại khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 18, Điều 13 của Luật thú y; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, giết mổ động vật, chế biến kinh doanh sản phẩm động vật không được giết mổ động vật chết, bị bệnh để chế biến làm thực phẩm.

Khi phát hiện động vật chết, mức bệnh phải khai báo với cơ quan thú y nơi gần nhất hoặc UBND cấp xã để kiểm tra, xử lý. Tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát (có dấu KSGM hoặc dán tem VSTY trên thân thịt, sản phẩm động vật tươi sống…). Bố trí địa điểm xử lý, tiêu hủy động vật chết, động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện VSTY, hạn chế lây lan dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ theo quy định, công khai danh sách, địa chỉ cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh vi phạm trên phương tiện thông tin để người tiêu dùng biết và tránh mua phải thịt từ động vật chết, mắc bệnh, không được kiểm soát; Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thú y, ATTP trên địa bàn quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm tại các địa phương; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Thực hiện tốt các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra VSTY, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh ATTP. Chỉ đạo Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An: Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại khoản 2, Điều 40 Luật thú y.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo VSTY, ATTP.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng, người hành nghề giết mổ, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật hiểu và tự giác thực hiện các quy định về pháp luật thú y và ATTP.

5. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh ATTP có nguồn gốc động vật, phòng tránh những bệnh nguy hiểm từ vật nuôi lây sang người. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP theo quy định của pháp luật.

Tại đường Lê Viết Thuật, TP. Vinh.

6. Các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, chỉ đạo và tăng cường quản lý lưu thông động vật; kiểm tra, chấn chỉnh để các hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo quy định.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An:

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường, Thú y, chính quyền cơ sở để lập chuyên án đấu tranh, triệt phá tận gốc các tổ chức, đường dây có hành vi buôn bán, giết mổ đông vật chết, mắc bệnh để chế biến làm thực phẩm, động vật bị bơm nước, tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở giết mổ trái phép, cơ sở thu gom động vật, điểm trung chyển gia súc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An: Chỉ đạo Trạm Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn, Trạm Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng 561 phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường, thú y kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ các nước láng giềng.

8. Các tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật:

Chấp hành nghiêm việc giết mổ, kinh doanh theo quy định, trong quá trình vận chuyển, thu gom, tập kết phải có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Việc giết mổ động vật phải thực hiện tại cơ sở giết mổ, đủ tiêu chẩn VSTY, phải được cán bộ thú y kiểm soát; không được giết mổ động vật chết, bị bệnh để chế biến làm thực phẩm. Không kinh doanh bày bán sản phẩm động vật tươi sống tại vỉa hè, sạp, quầy… không đảm bảo vệ sinh. Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định trong lĩnh vực thú y, ATTP sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Vũ Bình/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : an toàn thực phẩm động vật giết mổ

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất