Thứ Ba , 19:50, Ngày 23/04/2019

Gia đình và pháp luật

Nghệ An: Đã có nhiều chuyển biến tích cực sau một bài báo

Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An đã có phản hồi cho những dấu hỏi báo đặt ra.

Chúng tôi đã từng đặt ra dấu hỏi có hay không việc sai phạm của Trung tâm đào tạo lái xe đường bộ số 1 Nghệ An. Sau đó, Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Số 1 Nghệ An thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vĩnh An do ông Lê Tiến Lợi – Giám đốc trung tâm đã có công văn phúc đáp phản hồi tới báo.

Công văn phúc đáp gửi Tòa soạn.

Về công tác điều hành và tình hình tại đơn vị đã được Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xác định các cơ chế chính sách ban hành phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh mà pháp luật Việt Nam không cấm, bảo toàn vốn của cổ đông, tăng trưởng lợi nhuận cổ tức hàng năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đời sống cán bộ, nhân viên và giáo viên ngày càng được nâng cao. Chính sách của Công ty luôn thay đổi thường xuyên, đáp ứng điều kiện hoạt động kinh doanh trong công tác đào tạo, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. 

Tuy nhiên, vừa qua Trung tâm đào tạo chưa quyết liệt trong công việc điều hành và tham mưu, vẫn còn một số giải pháp chưa kịp thời, làm cho một số chưa đồng tình về phương pháp làm việc, dẫn đến hiểu sai về chính sách của Công ty. Sau đó, trong tháng 7/2018 Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban điều hành Trung tâm đào tạo đã tổ chức họp, cùng bàn bạc và thống nhất điều chỉnh một số quy định và chính sách trong trong công tác đào tạo lái xe.

Đến nay, tình hình hoạt động kinh doanh đào tạo và sát hạch lái xe tại Công ty hoạt động bình thường và ổn định, mọi người yên tâm công tác, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về bố trí học viên tập lái trên sân tập hiện nay, ngoài bố trí xe tập trên sân được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT, các bài tập tình huống gia thông theo tiêu chuẩn sân sát hạch loại 1; Học viên được bố trí hai giờ tập trên sân sát hạch có gắn thiết bị hệ thống chấm điểm tự động.

Tổng giám đốc giao cho Giám đốc Trung tâm xem xét tiến độ đào tạo, kế hoạch giảng dạy và tình hình học tập của các lớp, tham mưu cho lãnh đạo Công ty để bố trí học viên tập lái trên sân sát hạch khi thấy cần thiết.

Về thu tiền khi nạp hồ sơ tuyển sinh, giao cho Phòng kế toán Công ty xác định thu tiền khi nạp hồ sơ đăng ký tham gia học là cần thiết, giảm thiểu học viên đăng ký sau đó không theo học mà lại đăng ký nơi khác làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

Nếu học viên tiếp tục tham gia học tập, số tiền đó tiếp tục được bổ sung vào phần học phí cho người học, trường hợp học viên không có nhu cầu tiếp tục tham gia học, làm đơn rút hồ sơ và tiền; Công ty hoàn trả 100% cho những học viên chưa vào báo cáo 1. Hồ sơ của người học lái xe bảo lưu hàng năm Trung tâm đào tạo với số lượng học viên rất lớn (đến gần 4.000 học viên), do đó học viên bảo lưu hàng năm rất nhiều.

Nếu người học và giáo viên không quan tâm đến thời hạn học viên bảo lưu sẽ dẫn đến quá hạn. Theo quy định tại tại khoản 2, điều 8, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017. Trong thời hạn trên 01 (một) năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Vừa qua do Trung tâm đào tạo lái xe phổ biến, tuyên truyền văn bản của Bộ Giao thông vận tải chưa kịp thời về các nội dung tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Vì vậy, học viên bảo lưu thời gian qua tồn đọng tại Trung tâm đào tạo với số lượng rất lớn (gần 300 bộ hồ sơ ô tô bảo lưu).

Để giải quyết tồn tại về hồ sơ bảo lưu, Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo: Học viên đã học, chưa thi tốt nghiệp và được bảo lưu kết quả hồ sơ tại Trung tâm đào tạo lái xe số 1 Nghệ An đến ngày 30/6/2018; có nhu cầu tiếp tục tham gia học và thi để được cấp giấy phép lái xe, đăng ký về phòng tuyển sinh để tổ chức đào tạo theo khóa học mới (hồ sơ theo quy định học lần đầu). Công ty sẽ hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, không thu bất kỳ khoản thu nào của học viên (Có mẫu  đăng ký học viên bảo lưu riêng). Giao cho Bộ phận Giáo vụ lập kế hoạch học viên bảo lưu 40 học viên/kỳ báo cáo (học viên bảo lưu đến ngày 30/6/2018).

Đến 31/12/2018 học viên bảo lưu không đến đăng ký, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm, mọi thủ tục sau đó được áp dụng theo quy định nhà nước hiện hành. Hồ sơ bảo lưu kể từ ngày 01/7/2018 Trung tâm đào tạo lái xe căn cứ tại khoản 2, điều 8, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ để thực hiện đúng quy trình và quy định.      

Trung tâm đào tạo lái xe số 1 Nghệ An thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vĩnh An xin cung cấp một số thông tin tình hình kinh doanh tại Công ty sau khi có nhiều cuộc họp để đơn vị được hoàn thiện và luôn luôn không ngừng đổi mới, khẳng định vị thế số 1 về đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Nghệ An,tạo niềm tin bằng chất lượng dịch vụ. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của Quý báo để Công ty ngày càng phát triển.

Thái Quảng - Vũ Bình

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sai phạm trung tâm đào tạo lái xe

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất