Thứ Hai , 19:24, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

Nghệ An: Cần làm rõ đất tái định cư cấp không đúng đối tượng?

Cấp đất không đúng đối tượng, hồ sơ không đảm bảo... “chuyện thật như bịa” đã xảy ra tại việc cấp đất ở khu tái định cư ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ai tiếp tay?

Nghị định của Chính phủ số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 “Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”. Chương 1: Những quy định chung: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Điều 4. Tái định cư: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định này mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau: 1. Bồi thường bằng nhà ở; 2. Bồi thường bằng giao đất ở mới; 3. Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Căn cứ với Nghị định này thì Điều kiện để được bồi thường đất; Người bị Nhà nước thu hồi đất, phải có một trong 11 các điều kiện tại Điều 8 thì mới được bồi thường, tuy nhiên 04 hộ gia đình ở phường Trung Đô nêu trên không có được những điều kiện này nhưng không hiểu lý do tại sao vẫn được cấp đất tái định cư trên địa bàn phường?

Bút phê đề nghị cơ quan chuyên môn làm việc với phóng viên của đồng chí Chánh Văn phòng UBND TP. Vinh 

Theo xác minh, chúng tôi được biết có dấu hiệu tất cả 04 lô đất đều cấp sai đối tượng. Đó là họ ông Nguyễn Tiến Bình, ông Nguyễn Tiến Tịnh, bà Nguyễn Thị Thúy Nga và bà Nguyễn Thị Nghị đều là anh chị em ruột (04 hộ này là con ông Nguyễn Tiến Ích và bà Lê Thị Đào). Tại thời điểm xét thực hiện dự án, cả 4 người này đều đã có gia đình, đang có nhà riêng tại nơi khác, không ai có GCNQSD đất bị giải phóng mặt bằng, chỉ có ông Nguyễn Tiến Tịnh thời điểm đó đang ở trên đất của bố mẹ thửa số 104, tờ bản đồ số 2 nhưng chưa được bố mẹ phân quyền thừa kế cho 10 anh em, vậy tại sao 04 hộ nêu trên được xét cấp đất tái định cư?

Cụ thể: Ông Nguyễn Tiến Bình (CMND: 183149514) được nhà nước giao cho 01 lô đất tái định cư tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 5, diện tích 139m2 đã được UBND thành phố Vinh cấp GCNQSD đất số AO 924848 ngày 23/9/2009; Ông Nguyễn tiến Tịnh (CMND: 180047000) được Nhà nước giao 01 lô đất tái định cư tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 9, diện tích 135m2 đã được UBND thành phố Vinh cấp GCNQSD đất số AO 919051 ngày 12/8/2009; Bà Nguyễn Thị Thúy Nga (CMND: 186535467) được nhà nước giao cho 01 lô đất tái định cư tại thửa đất số 213, tờ bản đồ số 5, diện tích 123,8m2 đã được UBND thành phố Vinh cấp GCNQSD đất số AO 919049 ngày 12/8/2009; Bà Nguyễn Thị Nghị (CMND: 182200817) được nhà nước giao cho 01 lô đất tái định cư tại thửa đất số 214, tờ bản đồ số 5, diện tích 120m2 đã được UBND thành phố Vinh cấp GCNQSD đất số AO 919050 ngày 12/8/2009.

Theo những tư liệu và thông tin mà nhóm phóng viên điều tra báo Kinh doanh và Pháp luật thu thập ban đầu cho thấy việc giao đất tái định cư tại phường Trung Đô tại thành phố Vinh rất lỏng lẻo trong việc quản lý phân công trách nhiệm giữa UBND, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng (GPMB) có nhiều dấu hiệu làm trái quy định của Nhà nước, chưa đúng thẩm quyền, thủ tục.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để điều tra, làm rõ việc xét cấp đất có biểu hiện cố ý làm trái các quy định quản lý Nhà nước để hợp thức hóa đất tái định cư cho một số đối tượng cần làm rõ trách nhiệm trong quy trình xét duyệt đối tượng được tái định cư khi có đất bị thu hồi. Ngày 23/5/2017, phóng viên báo đã đến UBND thành phố Vinh và đăng ký với đồng chí Thái Thanh Hà - Chánh Văn phòng để lên kế hoạch làm việc với nội dung cụ thể về những lô đất nêu trên.

Nội dung phóng viên đề nghị làm việc nêu rõ: “Để hiểu rõ hơn về nội dung lý do việc được cấp đất, phóng viên Báo đề nghị lịch làm việc với UBND thành phố Vinh được liên hệ đến phòng ban chuyên môn quản lý để có tài liệu thông tin chính xác phản ánh tới bạn đọc” và được bút phê làm việc với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường “Đề nghị đồng chí bố trí thời gian cử cán bộ phòng làm việc với phóng viên...”.

Khi lên làm việc với đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đọc những nội dung văn bản vụ việc và sau đó đồng chí Hoàng đã phê tiếp chuyển đồng chí Tuấn - Giám đốc VPĐKQSD đất “Đề nghị đồng chí cử cán bộ cung cấp hồ sơ theo đề nghị của quý báo”. Tuy nhiên sang làm việc với đồng chí Tuấn thì phóng viên bị từ chối cung cấp thông tin và được giải thích là “theo Thông tư 34 chỉ cung cấp cho gia đình có đơn đề nghị và cơ quan có thẩm quyền”? Khi phóng viên đặt câu hỏi “Thế những trình tự của chúng tôi những giấy tờ này đã được đăng ký qua Chánh Văn phòng UBND kiểm tra nội dung và được bút phê đến các phòng chuyên môn để làm việc đã được hợp lệ hay không?” thì được đồng chí Tuấn trả lời: “Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường không có thẩm quyền bút phê chỉ định sang tôi làm việc!”. Những lý do trên chúng tôi đặt dấu nghi ngờ có người liên quan vụ việc.

Chúng tôi kiến nghị đến các cơ quan chức năng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cần làm rõ nội dung tại sao những cá nhân, hộ gia đình này được đủ điều kiện để được cấp đất tái định cư tại phường Trung Đô. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thuộc UBND tỉnh Nghệ An hợp tác làm việc với phóng viên theo đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thái Quảng và nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : tái định cư đất đối tượng

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất