Thứ Năm , 21:01, Ngày 22/08/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "Ngành ICT"

    Ngành ICT - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Ngành ICT.

  • Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt đất nước trong cuộc CMCN 4.0

    Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt đất nước trong cuộc CMCN 4.0

    Tư lệnh ngành TT&TT- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nói: Ngành ICT là một ngành lớn và quan trọng đối với đất nước. Đất nước Việt Nam muốn sánh vai cường quốc, muốn hoá Rồng thì phải bằng công nghệ.