Chủ nhật, 10:43, Ngày 20/10/2019

Gia đình và pháp luật

Ngành Công thương Hậu Giang đang vững bước phát triển

Ngành công thương Hậu Giang góp sức cùng thắng lợi chung của cả nước với kết quả nức lòng - xuất nhập khẩu năm 2018 vượt 60 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tăng trưởng thực đạt 18,21% so với cùng kỳ, đạt giá trị 35.177,428 tỷ đồng, vượt 15,91% kế hoạch cả năm và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) với hệ thống điện phủ kín 100% (54/54) xã phường toàn tỉnh, khẳng định bước phát triển vững chắc của nền kinh tế-xã hội của địa phương. Phóng viên đã có cuộc gặp với Giám đốc Sở Công Thương để tìm hiểu rõ thêm kết quả đáng phấn khởi vừa nêu…

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang.

Phấn chấn trước kết quả năm 2018, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang cho biết: “Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp và hơn 4.644 cơ sở cá thể hoạt động sản xuất công nghiệp, những ngành chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng cao so với mức tăng chung của tỉnh như: sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống, sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy, sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất ...

Các doanh nghiệp (DN) có giá trị sản xuất lớn, sau thời gian đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động ổn định như: Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, Công ty TNHH MTV bê tông Hamaco Hậu Giang, Công ty Cổ phần dầu khí Bình Minh, Công ty TNHH Hóa - Nông Lúa vàng Hậu Giang… các doanh nghiệp trên đã đóng góp trên 16.934 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018 vào các ngành này nói riêng và giá trị sản xuất của toàn tỉnh nói chung.

Ước thực hiện cả năm: Tính theo giá so sánh 2010, được 25.422,661 tỷ đồng, tăng 15,93% so với cùng kỳ năm trước và đạt 108,88% so với kế hoạch năm. Tính theo giá thực tế, được 35.177,428 tỷ đồng, tăng 18,21% so với cùng kỳ năm trước và đạt 115,91% so với kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Ước thực hiện năm 2018 tăng 11,39% so với cùng kỳ năm 2017.

Phóng viên: Tình hình các khu, cụm công nghiệp của tỉnh năm 2018 cũng có những trở ngại, có dư luận về vấn đề môi trường; có thể nêu rõ hơn lĩnh vực này, thưa ông ?

Ông Huỳnh Thanh Phong: Vần đề môi trường tại các khu công nghiệp của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục củng cố hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp với các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, kịp thời trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất để nhà đầu tư triển khai dự án. Tính đến giữa 10/2018, các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý đã thu hút được 45 nhà đầu tư với 51 dự án, trong đó có 37 dự án đã đi vào hoạt động, tổng mức thu hút đầu tư 69.911 tỷ đồng và 418 triệu USD; các cụm công nghiệp do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý đã thu hút được 27 nhà đầu tư với 28 dự án đầu tư với 20 dự án đi vào hoạt động.

Phóng viên: Thưa ông, Hậu Giang đạt “điểm son” về các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó, mức bình quân chung cả nước là 9%, thì Hậu Giang đạt tới 46,3%.. vậy tình hình ngành điện nông thôn năm qua như thế nào?

Ông Huỳnh Thanh Phong: Trong năm 2018, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện đầu tư xây dựng các tuyến điện bức xúc, đứt khúc, đứt quãng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến điện xuống cấp. Phối hợp Công ty Điện lực Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đạt 99,61%, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 98,58%. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất ngày 24/03/2018, toàn tỉnh Hậu Giang tiết giảm điện được 4.800 kWh (tiết kiệm được: 4.800 kWh x 1.609 đồng/kWh = 7.723.000 đồng). Tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính, sự nghiệp; chiếu sáng công cộng; doanh nghiệp sản xuất; kinh doanh dịch vụ, điện sinh hoạt 9 tháng đầu năm 2018: Toàn tỉnh tiết kiệm điện được 495.135.763/10.275.000 kWh, đạt 48,18%, ước thực hiện năm 2018: 12.176.720/10.275.000 kWh, đạt 118.50%.

Kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu số 4 và số 7 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, về điện: Dự kiến trong năm 2018 xác nhận 54/54 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt tỷ lệ 100% (hiện tại đã xác nhận 52/54 xã). Về chợ: Đã xác nhận 39/54 xã đạt tiêu chí số 7, đạt 72,22%. Trong đó: Sở Công Thương đã thẩm tra, xác nhận 30/54 xã; 09 xã xóa quy hoạch (xã Đại Thành, Nhơn Nghĩa A, Đông Thạnh, Phú An, Long Trị A, Hỏa Tiến, Đông Phước A, Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh).

Phóng viên: Xin ông vui lòng khái quát thêm bức tranh ngành kinh tế công thương của tỉnh trong năm qua ?

Ông Huỳnh Thanh Phong: Hoạt động cùa ngành công thương tỉnh năm qua đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Ước thực hiện năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 35.421,239 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,30% và so với kế hoạch năm đạt 100,56%. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do giúp hàng hóa Hậu Giang xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc EU, Canada, Mexico...

Với thuế suất ưu đãi  đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu mặt hàng chủ lực này được dễ dàng hơn. Mặt khác, việc kiểm soát chặt chẽ dư lượng kháng sinh của sản phẩm nuôi trồng tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng ổn định cho doanh nghiệp trong việc chế biến xuất khẩu, hạn chế phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Do đó góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu của tỉnh trong những tháng đầu năm.

Còn đối với tình hình nhập khẩu, có chiều hướng giảm do những doanh nghiệp có giá trị nhập khẩu lớn giảm nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ước thực hiện năm 2018, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ chi trả ngoại tệ ước thực hiện được 1.048,895 triệu USD[1], so với cùng kỳ năm trước bằng 100,26% và so với kế hoạch năm đạt 98,95%.

Song song đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng thương mại, quản lý thị trường.. đều được quan tâm, tăng cường chú trọng chất lượng. Đặc biệt là trong thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 01/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ để Xây dựng và triển khai có hiệu quả các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Công tác quản lý về công nghiệp; Quản lý năng lượng; Công tác Kỹ thuật an toàn và Môi trường; Công tác quản lý về thương mại; Công tác đối ngoại và Hội nhập quốc tế.. Tất cả đều chuẩn bị các điều kiện cho sự phát triển vững chắc cho ngành công thương của tỉnh trong tương lai”.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chúc ngành công thương Hậu Giang sẽ vững chắc hơn trên chặng đường 2019 trước về đích 2020 với kết quả khích lệ hơn.

Hồng Ân (Thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : kinh tế phát triển ngành Công Thương

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất