Thứ Hai , 01:57, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

Ngân hàng Agribank Phú Thọ: Điểm sáng phát triển kinh tế

Agribank Phú Thọ đã đầu tư nguồn vốn lớn cho hoạt động nông nghiệp, nông thôn. Trong đó tín dụng hộ sản xuất và cá nhân (HSX&CN) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Mục tiêu đầu tiên thiết thực của Agribank chi nhánh Phú Thọ

Trong những năm vừa qua với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống, hoạt động cho vay HSX&CN của Agribank trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt doanh số trên 14.223 tỷ đồng, dư nợ cho vay 11.556 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,6% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Số HSX&CN còn dư nợ trên 97.000 khách hàng, tỷ lệ nợ xấu là 0,67%. Có thể thấy được sự tích cực và chủ động trong công tác đẩy lùi nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu hầu như không còn.

Bên cạnh đó, Agribank tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ vay vốn trong việc nắm bắt, tập hợp nhu cầu vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ, lãi tồn đọng, nợ đã xử lý rủi ro và xử lý tài sản bảo đảm. Hiện ở các địa phương đang duy trì, củng cố 277 ban chỉ đạo vay vốn tại các xã, phường, thị trấn, 2.730 tổ dịch vụ bán phần tại các thôn, xóm.

Thông qua ban chỉ đạo vay vốn và các tổ dịch vụ bán phần, Agribank đã từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt động ngân hàng; đồng thời tăng cường phổ biến, hướng dẫn kỹ năng quản lý, sử dụng vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất, giúp khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Cùng với chủ động đáp ứng nhu cầu vốn cho HSX&CN, đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn, bền vững, không nới lỏng điều kiện cho vay; Agribank thực hiện mở rộng thị trường đi đôi với kiểm soát và nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quy trình nghiệp vụ tín dụng; điều chỉnh, cập nhật, bổ sung kịp thời thông tin khách hàng vào hồ sơ kinh tế hộ để phục vụ hiệu quả công tác thẩm định cho vay và phát triển sản phẩm dịch vụ.

Những thành quả đạt được của Agribank Phú Thọ

Trong công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro, Agribank chi nhánh tỉnh chỉ đạo Agribank các huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm quy trình, tần xuất kiểm tra sau khi cho vay; nâng cao chất lượng thẩm định và vai trò, trách nhiệm của cán bộ kiểm soát khoản vay để kịp thời chỉnh sửa những sai sót trước khi giải ngân, phát hiện sớm dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, có biện pháp xử lý, tránh phát sinh nợ xấu.

Hạn chế cấp tín dụng đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; tăng cường quản lý đối với hình thức cho vay thấu chi, cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; hạn chế nhận tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai, tài sản bảo đảm của bên thứ ba, tài sản bảo đảm khó quản lý, nhanh giảm sút giá trị...

Không áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng vốn lưu động đối với khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng không tốt, không có nhu cầu vay vốn và trả nợ thường xuyên, chu kỳ luôn chuyển vốn kéo dài. Hạn chế cho vay các khách hàng cùng lúc có quan hệ với nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Tiếp theo là kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối theo hướng thân thiện dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Các sản phẩm được chuẩn hóa với chính sách giá đồng bộ và hài hòa với lợi ích của khách hàng. Đặc biệt là quá trình tiếp cận với nông thôn, tiếp cận  với người dân ở vùng sâu vùng xa.

Một giải pháp rất quan trọng là nâng cao sự hài lòng của khách hàng nâng cao chất lượng giúp đỡ được người dân nông thôn nghèo, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế cho nông thôn. Bộ mặt giao dịch hiện đại theo nhận diện thương hiệu mới với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có thái độ lịch sự trân trọng khách hàng sẽ là nhân tố cốt lõi để thu hút khách hàng đến giao dịch tại Agribank .

Với những định hướng kế hoạch nhất quán và toàn diện, Agribank đang  có những cơ hội lớn để khẳng định vị thế, thực hiện những mục tiêu đầy tham vọng trong lĩnh vực bán lẻ.

Bằng sự sáng tạo, bằng sự nỗ lực không ngừng theo những định hướng chỉ đạo của mình, dịch vụ ngân hàng của Agribank chắc chắn sẽ trong những năm tới Agribank sẽ càng đẩy mạnh và có chỗ đứng vững chắc, chiếm vị thế số 1 trong các mô hình nông thôn nói riêng và toàn quốc nói chung.

Từ sự nỗ lực và những thành quả này chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng và đặt niềm tin của mình ở thời điểm hiện tại và tương lai cho Agribank. Đặc biệt tin tưởng vào những nộ lực cống hiến giúp đỡ của Agribank cho toàn tỉnh Phú Thọ.

Quang Thái – Lê Anh

Tags : kinh tế Agribank Phú Thọ

Tin Tài chính tiếp theo

Tin Tài chính mới nhất