Thứ Bảy , 04:05, Ngày 20/07/2019

Gia đình và pháp luật

Nậm Pồ, Điện Biên: Các công trình được thi công đảm bảo tiến độ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2018 sẽ quyết toán các dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng.

Nậm Pồ là một huyện miền núi, biên giới, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 140 km, có đường biên giới Quốc gia dài 119,7 km, có 2 cửa khẩu phụ. Huyện có tuyến Quốc lộ 4H, 4H1 và đường tỉnh lộ gồm 3 tuyến 145, 150, 145b cùng nhiều tuyến đường liên xã. Do vậy, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của địa phương.

Trong năm 2017, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (BQLDA) huyện Nậm Pồ tiếp tục quản lý thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao. Ban đã triển khai thực hiện 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện bằng các nguồn vốn như: Ngân sách huyện, Đề án 79, Chương trình 135, Nông thôn mới, Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác thuộc các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, triển khai xây dựng mới 03 công trình, bàn giao đưa vào sử dụng 07 công trình, đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư 07 công trình, 06 công trình chưa có nguồn vốn, tạm dừng thực hiện, 05 công trình thi công xong chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Trung tâm hành chính huyện Nậm Pồ.

Các dự án do Ban QLDA huyện Nậm Pồ quản lý đều là dự án xây dựng mới, suất đầu tư đã được tính toán hiệu quả và tiết kiệm. Các chi phí xây dựng tư vấn ĐTXD và các chi phí khác được tính toán theo đúng các chế độ, chính sách Nhà nước ban hành và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Cũng trong năm 2017, Ban đã triển khai thực hiện được 12 công trình giao thông.

Đến nay, các công trình đã cơ bản thi công đảm bảo tiến độ, giải ngân được 17.804,86 triệu đồng, đạt 96,85% kế hoạch vốn giao. Bên cạnh đó, Ban cũng thực hiện triển khai 27 công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đến nay đã cơ bản thi công đảm bảo tiến độ, giải ngân được 4.461,348 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch vốn giao. Các dự án đang được thực hiện đã đảm bảo giải quyết vốn nợ đọng, giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017.

Để đạt được kết quả cơ bản như trên, Ban QLDA đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn, đoàn kết, triển khai kịp thời nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên của Ban là những người có trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan và vẫn tiếp tục phải khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đó là việc địa bàn huyện rất rộng, công trình nhỏ lẻ, giao thông đi lại khó khăn, nhu cầu đầu tư lớn nhưng kinh phí còn hạn hẹp. Bắt đầu thực hiện luật đầu tư công do vậy công tác rà soát xây dựng kế hoạch tốn nhiều thời gian. Thay đổi chế độ chính sách trong xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng đến tiến độ lập hồ sơ công trình.

Chia sẻ về phương hướng và nhiệm vụ năm 2018, ông Đỗ Thủy Trung, Giám đốc Ban QLDA huyện Nậm Pồ cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban QLDA huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án tiếp chi sang năm 2018, hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới của năm 2018, hoàn thành quyết toán các dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Ban phối hợp với các Phòng chức năng kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện, phối hợp với Phòng Công thương, đơn vị thi công, khảo sát, lập dự toán, thẩm định các công trình có chủ trương và có kế hoạch vốn.

Tập trung lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kế hoạch được giao, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh toán vốn kịp thời cho các công trình có khối lượng hoàn thành, kịp thời nắm bắt và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình dự án đang thực hiện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong đầu tư cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

Việt Dũng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : công trình ban quản lý dự án

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất