Thứ Sáu , 10:59, Ngày 20/09/2019

Gia đình và pháp luật

Nam Định: Ông Phạm Quang Thiết đề nghị tỉnh ra quyết định thụ lý đơn

Ông Phạm Quang Thiết đã gửi đơn đề nghị giải quyết các khiếu nại của ông về việc thu hồi bồi thường đất và cấp đổi bìa đỏ cho gia đình ông.

Ngày 9/8/2018, ông Phạm Quang Thiết (ở 362 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) gửi đơn đề nghị ông Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định hủy bỏ văn bản số 974/UBND-NC ngày 27/10/2017 do Phó Chủ tịch thành phố Lê Đình Chi ký và giải quyết các nội dung khiếu nại của ông: Tỉnh lập phương án bồi thường khi thu hồi đất năm 2009; cấp đổi sổ bìa đỏ số B35 1414 cho vợ ông là Trần Thị Tươi; cấp đổi số bìa đỏ số C177188 của ông Phạm Quang Thiết; xét cấp sổ đỏ cho thửa đất 316 nhà nước đã giao cho gia đình ông.

Ông Thiết cho biết suốt, 10 năm qua gia đình ông nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền khiếu nại các nội dung nói trên nhưng không được giải quyết đúng pháp luật. Ngày 22/7/2016, Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định có công văn số 57/BTCD thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ việc, kiến nghị UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/9/2016 Thanh tra tỉnh có công văn số 177/TTr.P4 gửi UBND tỉnh tham mưu biện pháp xử lý đơn thư, trong đó Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Nam Định giao Thanh tra thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung khiếu nại, kiến nghị UBND thành phố biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật (Phó chánh thanh tra Đinh Ngọc Văn ký).

Ngày 27/10/2017 UBND thành phố Nam Định ra văn bản số 974/UBND-NC “trả lời nội dung đề nghị của ông Phạm Quang Thiết” do Phó Chủ tịch UBND Lê Đình Chi ký gửi cho ông Phạm Quang Thiết. Ông Phạm Quang Thiết đã mang văn bản 974/UBND-NC đến một số văn phòng luật sư ở Nam Định và Hà Nội để được trợ giúp pháp lý. Văn phòng luật sư cho ông biết: Văn bản số 974/UBND-NC là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật.

Về thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp quận, huyện mới là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, UBND không có thẩm quyền giải quyết, do đó ông Phó Chủ tịch thành phố Lê Đình Chi ký thay UBND để “trả lời” là trái pháp luật. Về hình thức văn bản thì văn bản số 974/UBND-NC đã vi phạm Điều 6, khoản 3 Luật khiếu nại: nghiêm cấm việc giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định.

Văn phòng luật sư tư vấn: Để được giải quyết đúng pháp luật thì ông phải gửi đơn khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền là ông Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Chủ tịch tỉnh có quyền thu hồi, hủy bỏ văn bản số 974/UBND-NC, xử lý cấp quận, huyện đã ra văn bản trái pháp luật và giải quyết đơn khiếu nại. Theo Luật khiếu nại, trong phạm vi 10 ngày ông Chủ tịch phải thụ lý đơn và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Văn phòng luật sư lưu ý: Chủ tịch tỉnh ra quyết định thụ lý đơn nhưng không có trách nhiệm gửi quyết định thụ lý cho người khiếu nại, chỉ cần thông báo bằng văn bản đến người khiếu nại là đã thụ lý đơn.

Vì vậy, ông nên gửi đơn qua Ban tiếp công dân, sau 10 ngày thì đến xin thông báo về việc thụ lý đơn. Nếu cơ quan giải quyết đơn không thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết khiêu nại thì ông có quyền khởi kiện tại Tòa án hành chính để Tòa án ra quyết định buộc cơ quan giải quyết khiếu nại phải thực hiện quy định về giải quyết khiếu nại.

Theo hướng dẫn của văn phòng luật sư, ngày 9/8/2018 ông Phạm Quang Thiết đã gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Nam Định qua đường bưu điện. Hơn 10 ngày sau ông đến Ban tiếp công dân tỉnh Nam Định hỏi đơn của ông đã được thụ lý chưa? Ban tiếp công dân cho biết đã chuyển đơn của ông đến cơ quan chuyên môn, nhưng khi ông gặp cơ quan chuyên môn thì được biết cơ quan chưa nhận được đơn (?). Ông Phạm Quang Thiết lại tìm đến các văn phòng luật sư nhờ trợ giúp pháp lý.

Văn phòng luật sư cho ông biết: Theo Điều 62, Khoản 1 Luật Khiếu nại thì khi nhận được đơn Ban tiếp công dân có trách nhiệm phân loại, chuyển đơn đến người có thẩm quyền. Trường hợp của ông Ban Tiếp công dân phải chuyển đến cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, nếu không chuyển hoặc chuyển cho bất kỳ cơ quan nào thuộc UBND thì cũng là hành vi hành chính vi phạm pháp luật.

Theo Luật hành chính, mọi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý và xử lý một lần, do đó ông có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hành vi hành chính trái luật nói trên của Ban Tiếp công dân, đồng thời Ban Tiếp công dân phải chuyển đơn của ông đến Chủ tịch xem xét.

Báo đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh Nam Định rà soát lại hồ sơ tiếp nhận đơn thư, chuyển đơn khiếu nại của ông Phạm Quang Thiết đến Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định để Chủ tịch thụ lý, giải quyết đơn và trả lời ông Phạm Quang Thiết theo quy định của Luật Khiếu nại.

Trần Lê Dân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : bồi thường thu hồi đất sổ đỏ

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất