Thứ Hai , 19:08, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

Nam Định: Cần làm rõ hành vi trích tiền NSNN vào tài khoản tiền gửi

Điều 14, Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính: “Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng ngân sách rút tiền từ tài khoản dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mình".

Vậy mà, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định (BQLDA) vẫn sử dụng ngân sách, rút tiền từ tài khoản dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mình thanh toán vốn đầu tư chuyển vào tài khoản tiền gửi khác. Sau đó, từ tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc Nhà nước Nam Định, BQLDA mới thanh toán cho đơn vị thụ hưởng là Doanh nghiệp tư nhân đầu tư PT xây dựng Mỹ thuật Gia Linh (Ninh Bình).

Trụ sở BQLDA các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định.

Doanh nghiệp tư nhân đầu tư PT xây dựng Mỹ thuật Gia Linh, Ninh Bình - Đơn vị được chỉ định thầu công trình Đình Đệ Tứ thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Thời Trần tỉnh Nam Định.

Liên quan đến hành vi nói trên, ngày 03/11/2014, căn cứ vào Hợp đồng thi công xây dựng số 25 ngày 10/12/2010 và các phụ lục HĐ số 16A ngày 31/7/2013; phụ lục HĐ số 16B ngày 7/10/2014 với BQLDA các công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định, Doanh nghiệp tư nhân Gia Linh đã có công văn số 38/CV-DN đề nghị “BQLDA chuyển giá trị khối lượng hoàn thành 911.000.000 đồng vào tài khoản 3713.0.9071142.0000 tại Kho bạc Nam Định; Cho thanh toán từ tài khoản 3713.0.9071142.0000 tại Kho bạc Nam Định số tiền 600.000.000 đồng”.

Ngày hôm sau 04/11/2014, BQLDA đã có ngay công văn 75/CV-BQLDA gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định “V/v chuyển tiền thanh toán tu bổ di tích Đình Đệ Tứ - Dự án Văn hóa Trần (Từ tài khoản 3713)”. Cũng trong ngày 04/11/2014, BQLDA đã làm Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư cho đơn vị thụ hưởng là Doanh nghiệp tư nhân đầu tư PT xây dựng Mỹ thuật Gia Linh do ông Vũ Khắc Đông - Phó Trưởng Ban và ông Vũ Tiến Vững - Kế toán trưởng của Ban QLDA các công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định ký.

Theo quy định của Luật và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt thì Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng - Kho bạc được hiểu là một loại chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của Pháp luật.

Vậy khi phải chuyển tiền vào tài khoản DN tư nhân Gia Linh, tại sao BQLDA không dùng Tài khoản 8211 theo như Hợp đồng số 25/2100/HĐXD, mà lại chuyển qua TK 3713 .0.9071142.00000 tại Kho bạc? Tiền của Nhà nước rót về cho chủ đầu tư là BQLDA các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định, có Tài khoản riêng 8211 thì tại sao lại không chuyển cho đơn vị thụ hưởng là DN tư nhân, mà BQLDA lại ném số tiền đó vào tài khoản 3713.0.9071142.00000 (tài khoản tiền gửi khác); Rồi từ TK tiền gửi khác này tại Kho bạc mới chuyển vào tài khoản DN tư nhân? Vấn đề đặt ra ở đây là cần phải xem xét làm rõ con đường đi của 911.000.000 đồng (nhưng khi chuyển chỉ thể hiện số tiền 600 triệu).

Vậy ai được hưởng số tiền này và số tiền còn hơn 300 triệu nữa đi đâu, ở đâu? Và Tài khoản 3713.0.9071142.00000 tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc có phải là tài khoản bảo hành? Việc chuyển tiền lòng vòng này liệu có gì khuất tất và ông Trưởng Ban QLDA các công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định có biết hay không?

Công văn số 38 của DNTN Gia Linh và công văn số 75 của BQLDA đề nghị chuyển tiền thanh toán tu bổ di tích Đình Đệ Tứ - Dự án Văn hóa Trần từ tài khoản tiền gửi 3713.

Hành vi này đã vi phạm Điều 14, Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính: “Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng ngân sách rút tiền từ tài khoản dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mình, trừ các trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”. Vậy thử hỏi ông Vũ Khắc Đông - Phó trưởng Ban QLDA có phải là chủ tài khoản 3713.0.9071142.00000 (Tài khoản tiền gửi KBNN Nam Định) mà ông Đông lại ký Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chuyển tiền cho DN tư nhân đầu tư PT xây dựng mỹ thuật Gia Linh có tài khoản số 10300100047995 tại Ngân hàng CP. Bank Ninh Bình? Theo chứng từ số 18 ngày 04/11/2014, Ban QLDAXD các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định đã thanh toán từ tài khoản tiền gửi bên thứ ba chuyển trả cho bên cung ứng dịch vụ. Mà đơn vị thứ ba này liệu có chức năng ủy quyền trong thanh toán của các công trình xây dựng?

Đối chiếu với Bộ luật Hình sự năm 2015 thì việc làm này có dấu hiệu vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công và những quy định của Nhà nước về kế toán.

Với những hành vi sử dụng ngân sách rút tiền từ tài khoản dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi nêu trên, Ban biên tập Báo xin đề nghị Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan Bảo vệ Pháp luật ở Trung ương sớm điều tra làm rõ việc quản lý và sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản của BQLDA các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định theo đúng quy định của Pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những thông tin liên quan đến vụ việc này.

Nhóm PV Điều tra

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : ngân sách nhà nước tài khoản ngân hàng

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất