Thứ Sáu , 13:19, Ngày 19/07/2019

Gia đình và pháp luật

Mừng tuổi cha

"Mừng cha tròn bảy mươi xuân. Nắng mưa một kiếp phong trần vì con..."
 

Mừng cha tròn bảy mươi xuân

Nắng mưa một kiếp phong trần vì con

Một đời gánh nặng vai mòn

Một đời lận đận chân còn vết thương

Những năm cha ở chiến trường

Ở nhà có mẹ hậu phương tảo tần

Hoà bình cha lại ra quân

Về cho con những mùa xuân đủ đầy

Cơm no, áo đẹp, chữ thầy

Những mùa hoa đỏ, những ngày thi xa

Chưa đền nghĩa mẹ công cha

Học xong đại học con ra trường đời

Nhớ lời cha dặn chớ tham

Tránh điều bất nghĩa, tránh làm hại dân

Cha mẹ một kiếp tảo tần

Cho con tất cả mùa xuân tháng ngày...!

Vương Xuân Nguyên

Nguồn : Khỏe 365

Tags : cha mẹ Tết Kỷ Hợi mừng tuổi cha

Tin Mái ấm Việt tiếp theo

Tin Mái ấm Việt mới nhất