Thứ Năm , 07:41, Ngày 21/11/2019

Gia đình và pháp luật

Móng Cái - Quảng Ninh: Thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế

Trong những năm qua, thành phố Móng Cái đã tích cực triển khai công tác xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn, đạt được một số kết quả nhất định.

Móng Cái là thành phố nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh và cũng là một trong 28 khu kinh tế cửa khẩu của cả nước. Với ưu thế duy nhất vừa có cửa khẩu, vừa có biển; biên giới tiếp giáp với Trung Quốc cả ở đất liền và trên biển. Đây là “điểm cộng” giúp Móng Cái trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa và trở thành một trong những cầu nối trực tiếp và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc và các nước ASEAN. 

Chợ trung tâm Móng Cái. Ảnh Thái Cảnh.

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển KTXH của địa phương. Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước được chú trọng thực hiện theo hướng dần chuyên nghiệp nhằm kêu gọi thu hút đầu tư vào thành phố. Cũng trong năm 2016 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động, điều hành của tất cả 14 địa phương trong tỉnh.

Thông qua kết quả đánh giá, thành phố Móng Cái xếp thứ 4/14 địa phương, cùng với đó thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Nghị quyết số 19/NQ-CP) và các họạt động hỗ trợ doanh nghiệp (Nghị quyết số 35/NQ-CP) công bố công khai và kịp thời các cơ chế, các thủ tục hành chính, các quy hoạch chiến lược của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Qua đó, thành phố đã thu hút được một số dự án quan trọng từ các thành phần kinh tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Dự án Cầu phao tạm - Cảng ICD Thành Đạt, triển khai các thủ tục đầu tư Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu Bắc Luân 2;  cửa khẩu Ka Long; Dự án khu đô thị công viên cây xanh - xã Hải Xuân; chuyển đổi mô hình quản lý Trường mầm non Hoa Hồng, Trường mầm non Ka Long; đầu tư và nghiên cứu đầu tư một số dự án Chợ: Chợ ASEAN, Chợ 3, chợ nông thôn tại các xã: Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Vạn Ninh, Trà Cổ và nhiều dự án, công trình khác...

Thành phố Móng Cái rực rỡ cờ hoa.

Những thành tích đạt được là kết quả của việc tích cực triển khai công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đang dần được khắc phục: Kết cấu hạ tầng giao thông tuy được cải thiện đáng kể song vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng, nhiều nhà đầu tư mong muốn tìm quỹ đất trong trung tâm thành phố, nhưng còn khó khăn trong việc tìm kiếm.

Nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong năm 2018, thành phố Móng Cái đã đề ra phương hướng triển khai thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, các dự án ưu tiên triển khai xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, thành phố còn chủ trương xây dựng các giải pháp để xúc tiến và thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, nghiên cứu đánh giá tiềm năng thị trường, phối hợp với Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền để quảng bá tiềm năng, thế mạnh thu hút các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, thành phố Móng Cái đang dần phát huy được những lợi thế, tiềm năng của mình để vững vàng trên con đường xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế.

Thành Viên

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : đầu tư Móng Cái thương mại hội nhập

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất