Thứ Năm , 00:30, Ngày 17/10/2019

Gia đình và pháp luật

Kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Đài PT&TH tỉnh Nam Định

Những khuyết điểm vi phạm của ông Trịnh Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT&TH Nam Định, ông Trần Đức Hùng - Phó Giám đốc Đài đến mức phải xem xét kỷ luật theo quy định của Đảng. 

Chuyện “lình xình” ở Đài Phát thanh & Truyền hình Nam Định xảy ra từ nhiều năm nay, nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh, năm 2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã ban hành 2 kết luận giải quyết tố cáo… nhưng sau đó vẫn có những phản ứng và tình hình lại phức tạp hơn. Để giải quyết dứt điểm nhằm đưa Đài Phát thanh & Truyền hình Nam Định sớm đi vào ổn định, tháng 10/2017, Thường trực tỉnh ủy Nam Định đã giao cho UBKT chủ trì đưa ra quyết định kiểm tra dấu hiệu sai phạm đối với Đảng ủy Đài PT&TH Nam Định đối với ông Trịnh Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và ông Trần Đức Hùng - nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Thông tin - Điện tử, Phó Giám đốc.

Trụ sở Đài PT&TH tỉnh Nam Định

Để tìm hiểu tại sao sau khi đã có 2 kết luận giải quyết tố cáo của UBKT Tỉnh ủy Nam Định năm 2015 mà nội bộ Đài PT&TH Nam Định vẫn không ổn định? Nhóm PV chúng tôi đã gặp và làm việc với ông Lương Xuân Khương - Phó chủ nhiệm UBKT, Trưởng đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đài PT&TH Nam Định lần này.

Ông Khương cho biết: Thực hiện quyết định và sự chỉ đạo kiên quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập gồm 10 thành viên với sự tham gia của 6 cơ quan: Kiểm tra, Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Thanh tra, Nội vụ, Tài chính cùng vào cuộc. Song cũng phải nói anh em trong Đoàn ngay cả tôi là người áp lực nhất, áp lực với đơn vị, với Thường trực, với chính các anh em trong đoàn, áp lực với báo chí, áp lực với dư luận xã hội…Khi đã quyết định cử cán bộ rồi, các đồng chí trong Thường trực còn yêu cầu cử những đồng chí có năng lực, phẩm chất tốt mới tham gia Đoàn Kiểm tra và sẵn sàng đổi người, thay lại quyết định.

Quá trình kiểm tra đoàn cũng đã đi thẩm tra xác minh ở một số nơi mà Giám đốc Trịnh Xuân Lộc có quan hệ làm ăn như các cơ quan truyền thông ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng Đoàn kiểm tra tài chính phải mất 01 tháng ở trong đó với rất nhiều tài liệu nên chúng tôi phải báo cáo trực tiếp với Thường trực Tỉnh ủy 5 lần. Trong khi Đoàn kiểm tra đang làm thì vẫn có nhiều đơn thư gửi đến, lúc đầu đoàn còn xem xét nhưng sau đó Thường trực quyết định khép những nội dung đó lại không để kéo dài thời gian kiểm tra. Qua 6 tháng kiểm tra, ngày 9/4/2018 Ủy ban Kiểm tra đã ban hành Thông báo số 43/TB-UBKT kết luận kiểm tra những dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, lãnh đạo Đài PT&TH Nam Định. Cụ thể:

Đảng ủy Đài PT&TH Nam Định đã vi phạm:

1, Thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, giải quyết khiếu nại tố cáo của đảng viên.

2, Không thực hiện đúng với hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc thi hành kỷ luật của Đảng.

3, Chưa đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, để lãnh đạo Đài mất đoàn kết kéo dài, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến vai trò của tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị và uy tín cá nhân.

Về đồng chí Trịnh Xuân Lộc đã vi phạm :

Thứ nhất, với cương vị là Bí thư đảng ủy thì đồng chí Lộc phải là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy như đã nêu ở trên.

Thứ hai, những vi phạm cá nhân của đồng chí Lộc là thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy, cơ quan, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành công việc của đơn vị, gia trưởng, không tôn trọng, lắng nghe đầy đủ ý kiến của cấp dưới dẫn tới mất đoàn kết nội bộ kéo dài.

Thứ ba, lợi dụng dân chủ trong bỏ phiếu đánh giá đảng viên, viên chức là lãnh đạo quản lý, cụ thể là đánh giá đồng chí Hùng - Phó giám đốc, vi phạm nguyên tắc khách quan, công bằng, nghiêm minh trong thi hành kỷ luật viên chức. Theo Nghị định 26 của Ban Tổ chức TW là không đưa những người có vợ con vi phạm, không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy. Nên trước khi đại hội Đảng bộ Đài, tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, những đồng chí được BCH Đảng bộ đề cử tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phạm Hùng Khánh đã có ý kiến về việc bà Phạm Thị Huyền (vợ ông Trịnh Xuân Lộc) có liên quan đến vụ việc trục lợi BHYT tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Nếu đồng chí Khánh nói ở ngoài thì sai, nhưng đồng chí Khánh nói trong hội nghị thì không có gì sai. Đồng chí Lộc và một số người cho rằng đồng chí Khánh đang tố cáo đồng chí Lộc nên thái độ khi nói có cái gay gắt, thậm chí có những cái xúc phạm. Nhưng khi kiểm tra thông tin thì không có chỗ nào nói gay gắt mà chỉ nói nội dung vợ đồng chí Lộc liên quan đến trục lợi thẻ BHYT thôi. Do đó, theo quy định của Đảng, sai thì phải yêu cầu khắc phục.

Thứ tư, về tài chính chưa sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện nay, nhất là ban hành thông báo số 73A về chi thù lao sản xuất chương trình mới không đúng theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 18/2014/NĐCP ngày 04/3/2014 sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định,

Về đồng chí Trần Đức Hùng đã vi phạm:

1. Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện không nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, thụ động trong công việc được phân công phụ trách.

2. Mối quan hệ với Đảng ủy và Lãnh đạo Đài có nhiều hạn chế, nhất là mối quan hệ đối với đồng chí Trịnh Xuân Lộc, thiếu thống nhất trong chỉ đạo điều hành, có lúc còn lơ là với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan.

3. Chưa đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đấu tranh phê bình còn chủ quan cứng nhắc, thiếu căn cứ, tinh thần đoàn kết quy tụ, cán bộ đảng viên còn nhiều hạn chế, uy tín cá nhân giảm sút.

Căn cứ vào những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Đài PT&TH tỉnh Nam Định, vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy Giám đốc Đài và đồng chí Trần Đức Hùng - Phó Giám đốc Đài đến mức phải xem xét kỷ luật theo quy định của Đảng. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Đài PT&TH tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm: Nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc thi hành kỷ luật của Đảng, trù dập người tố cáo, không thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá đảng viên là lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc, lãnh đạo ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên, chưa đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chưa thực sự là hạt nhân giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, để lãnh đạo Đài mất đoàn kết kéo dài.

Tại họp kỳ 21 ngày 07/6/2018, UBKT Tỉnh ủy cũng đã căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và ra Quyết định: Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Xuân Lộc bằng hình thức Cảnh cáo, Thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Hùng bằng hình thức Khiển trách.

Có thể nói, sau nhiều lần kiểm tra và kết luận giải quyết tố cáo ở Đài PT&TH Nam Định thì kiểm tra những dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Lãnh đạo Đài PT&TH Nam Định lần này công khai, minh bạch, kiên quyết hơn, không né tránh, dám nhìn thẳng vào sự thật, vào những sai lầm khuyết điểm. Song dư luận vẫn đặt câu hỏi, hình thức kỷ luật đã tương xứng với những khuyết điểm vi phạm hay vẫn “giơ cao đánh khẽ”? Những cán bộ đó có còn đủ tiêu chuẩn và uy tín để đứng đầu Đảng bộ của một cơ quan ngôn luận ở địa phương hay không? Câu hỏi này xin nhường lại cho lãnh đạo tỉnh Nam Định.

PV

Tin Liên quan

Tags : kỷ luật vi phạm Đài PTTH Nam Định

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất