Thứ Tư , 11:55, Ngày 20/11/2019

Gia đình và pháp luật

Khiếu nại tập thể có được không?

Thực tế, một tập thể có quyền khiếu nại một quyết định hành chính. Tuy nhiên, do yêu cầu của mỗi người khác nhau nên mỗi người phải viết đơn riêng và thực hiện việc khiếu nại của mình.

Tuần qua, tòa soạn nhận được đơn do ông Nguyễn Đình H., ngụ tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chuyển đến. Nội dung thư bạn đọc gửi:

“Chúng tôi gồm năm hộ dân cùng ký hợp đồng “khoán vườn cà phê” (theo Quy chế khoán số 298/QC-CTC ngày 30/7/2003) với Nhà máy Chè 2/9 Di Linh, Lâm Đồng. Năm 2005, Nhà máy Chè 2/9 cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Chè – Cà phê Di Linh nhưng không xác định tài sản của các hộ khoán. Năm 2012, công ty này khởi kiện chúng tôi tại tòa án nhân dân có thẩm quyền. Kính mong cơ quan báo chí giúp đỡ các hộ dân chúng tôi”.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Đối với nội dung đơn của ông, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau:

Trên thực tế, một quyết định hành chính có thể liên quan đến nhiều người và họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2013 và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo không quy định vấn đề khiếu nại tập thể mặc dù cùng khiếu nại một quyết định, vì mỗi người có lợi ích riêng và có những yêu cầu khác nhau và được giải quyết khác nhau.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, việc giải quyết khiếu nại có thể qua nhiều lần, có người sẽ đồng ý với việc giải quyết của cấp này và chấm dứt khiếu nại nhưng người khác lại không đồng ý với quyết định giải quyết và khiếu nại tiếp. Do vậy, mặc dù khiếu nại cùng một quyết định hành chính nhưng mỗi người phải viết đơn riêng, từng người phải thực hiện việc khiếu nại của mình.

Đối với các cơ quan Nhà nước trong trường hợp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cơ quan nhận đơn có trách nhiệm hướng dẫn những người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc giải quyết khiếu nại.
Pháp luật hiện hành quy định công dân tự mình hoặc thông qua người đại diện theo quy định pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại, khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ để chứng minh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình.

Theo Điều 5 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ (quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại), đơn đủ điều kiện xử lý phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp.

Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn phải chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo đúng quy định nhưng người khiếu nại, người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Như vậy, trong trường hợp của ông, không thể cùng một lúc 07 (bảy) cá nhân khiếu nại tập thể cả 03 (ba) vụ việc hoàn toàn khác nhau trên cùng một nội dung đơn (được sao chép gửi đến nhiều nơi) và cũng không có ủy quyền cho một người để khiếu nại tập thể. Từng người phải khiếu nại riêng nhưng có quyền đồng thời ủy quyền cho cùng một người đại diện khiếu nại cho riêng mình (mỗi người một văn bản ủy quyền riêng).

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thanh tra chính phủ tài sản đơn khiếu nại

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất