Thứ Năm , 21:16, Ngày 22/08/2019

Gia đình và pháp luật

Huyện Châu Thành phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Thời gian qua, huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã tích cực tập trung thực nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

PV đã có cuộc phỏng vấn với ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Phóng viên: Nếu đánh giá những kết quả nổi bật của kinh tế huyện Châu Thành trong thời gian qua, ông sẽ nhấn mạnh vào những vấn đề nào?

Ông Tống Hoàng Khôi: Ngay khi bước vào năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì địa phương cũng gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của UBND tỉnh, nhất là sự nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận của các cấp nên trong thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững ổn định.

Trong đó, kinh tế huyện có nhiều khởi sắc với giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước thực hiện 7.356,144 /13.712 tỷ đồng, đạt 53,65% NQ, tăng 16,02% so cùng kỳ. Đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân với tổng diện tích vườn cây ăn trái 10.694,71/9.855 ha, đạt 108,5% KH, tăng 32,46 ha so với cùng kỳ.

Về kinh tế hợp tác, toàn huyện hiện có 40 HTX, tăng 02 HTX so với cùng kỳ (trong đó: 35 HTX nông nghiệp, 05 HTX phi nông nghiệp), 56 tổ hợp tác, 26 câu lạc bộ khuyến nông và 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng phát triển ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện 1.382,354/2.680 tỷ đồng, đạt 51,58% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 4,98% so cùng kỳ. Ngoài ra, hiện nay Châu Thành còn cấp mới 94 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số trên địa bàn huyện có 4.228 cơ sở kinh doanh và HTX. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết và bán theo giá niêm yết.

Bên cạnh phát triển kinh tế thì hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới cũng luôn được huyện Châu Thành quan tâm triển khai thực hiện tốt. Theo đó, huyện Châu Thành đang tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới xã Phú An để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, khảo sát nhu cầu vốn đối với các tiêu chí xã Đông Phước A để đầu tư và đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019…

Phóng viên: Ngoài việc phát triển kinh tế thì việc chăm lo cho đời sống người dân đã được huyện Châu Thành quan tâm ra sao, thưa ông?

Ông Tống Hoàng Khôi: Cùng với phát triển kinh tế, trong thời gian qua huyện Châu Thành còn triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; rà soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội...để họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, bên cạnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng; cấp phát, chi trả thường xuyên, đột xuất chế độ, chính sách theo quy định, huyện Châu Thành còn giải quyết việc làm cho 1.490; lập danh sách mua thẻ BHYT cho người có công, đối tượng BTXH, cho trẻ em dưới 06 tuổi, hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Huyện uỷ, UBND huyện còn tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách vui Xuân, đón Tết…

Còn đối với công tác giáo dục, y tế cũng được địa phương đảm bảo; các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì, phục vụ tốt nhu cầu giải trí, sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

Phóng viên: Để địa phương phát triển nhanh và bền vững thì huyện đã có các giải pháp trọng tâm nào?

Ông Tống Hoàng Khôi: Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Châu Thành cần tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng đến cải tạo, phát triển vườn cây ăn trái, xây dựng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả đảm bảo theo đúng lộ trình, kế hoạch của quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Châu Thành giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi cây trồng vật nuôi của tỉnh (Đề án 1000).

Bên cạnh đó, huyện cũng cần tập trung củng cố, nâng chất 02 xã nông thôn mới Đông Thạnh và Đông Phú. Đặc biệt là tích cực, chủ động củng cố các tiêu chí đã đạt và xây dựng hoàn thành 02 tiêu chí (Trường học và cơ sở vật chất văn hóa) đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới  Phú An trong tháng 9 năm 2018, các xã còn lại đạt từ 12 đến 17 tiêu chí.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung củng cố, nâng chất hoạt động của các danh hiệu văn hóa hiện có, trong đó quan tâm nâng xã văn hóa đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”, thị trấn văn hóa đạt chuẩn “thị trấn văn minh đô thị”.

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh và phúc lợi xã hội, các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng quy định;  thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lập hồ sơ, cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là đối với người có công, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội…

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Hồng Ân

Tin Liên quan

Tags : phát triển kinh tế - xã hội Huyện Châu Thành

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất